قطعنامه آتش بس شورای امنیت گامی مثبت برای صلح در غزه.

 شورای امنیت  سازمان ملل توانست پس از ۸ ماه با تغییراتی که آمریکا در پیشنهادات خود داد ، قطعنامه ای را برای یک آتش بس فوری و دائمی جهت استقرار صلح در غزه صادر کند. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، در  شرایط بحرانی کنونی جهان این تحول را مثبت ارزیابی نموده  و از آن استقبال می کند. اجرای این قطعنامه رویکردی است برای پایان رنج های عظیم مردم غزه و اسرای اسرائیلی و همچنین نویدی است برای آغاز  صلحی با دوام و تشکیل کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد که آرزوی مردم فلسطین و همه جهانیان است.

هیئت سیاسی اجرایی
 اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

۲۲ خرداد ١٤٠۳ برابر با ١۱ ژوئن ۲٠۲٤

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *