اتحاد جمهوری خواهان ایران از «گفتگوهای ملی سراسری» پیشنهادی در بیانیه فعالان سیاسی و اجتماعی ایران، استقبال میکند

بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای بحرانهای مبتلا به جامعه ایران در زمینه‌های بوم‌زیستی، اقتصادی-اجتماعی، و سیاسی-فرهنگی را که حاصل ۴۵ سال حکومت دینی مسلط بر کشور ما است برشمرده و خواستار «وفاق ملی پیرامون گذار به دموکراسی»، «تأمین یک‌ جمهوری راستین»، «تفکیک دین و دولت» و «برقراری حاکمیت قانون‌بنیاد، آزادی و عدالت‌محور» در ایران شده‌اند. بدین منظور امضاء کنندگان بیانیه انجام «گفتگوهای ملی سراسری» در «راستای نیل به نوعی گفتمان همگرایی» را مطرح کرده‌اند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران در منشور ده ماده‌ای خود خواهان گذار مسالمت آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و  تاسیس یک نظام جمهوری پارلمانی فارغ از هرگونه امتياز موروثی، دینی و مسلکی در ایران است. به نظر ما، یک چنین نظام حکومتی سکولار- دموکراتیک مناسب ترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران می باشد و بر این اساس از «گفتگوهای ملی سراسری» پیشنهادی در بیانیه مذکور استقبال می‌کنیم.

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷ مه ۲۰۲۴

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *