اطلاعیه برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴، در شهر برلین برگزار گردید. دستو رکار اصلی آن ارزیابی از تحولات جاری، اتخاذ سیاست ها، تصویب سند سیاسی، بررسی امکانات همگراتی و وحدت نیروهای جمهوریخواه و اتخاذ تصمیم در این مورد بود.

 روز نخست همآیش با انتخاب هیات رئیسه و گزارش فعالیت ارگان ها  آغاز شد، با بحث روی دستور کار همایش و نیز تعیین کمیسیون ها برای رسیدگی به پیشنهادات شرکت کنندگان در تدقیق نهائی اسناد و سخنرانی تعدادی از شرکت کنندگان و مهمانان کنگره، ادامه یافت.  برنامه پایانی روز نخست، برگزاری یک میز گرد حول «اوضاع سیاسی ایران و منطقه، بحران هسته ای و تحولات پیش رو» بود. در این میزگرد خانم ملیحه محمدی و آقایان بهروز بیات، گودرز اقتداری، تقی رحمانی، مهران براتی، حسین علوی و علی اکبر موسوی مشارکت داشتند. اداره این میز گرد را مسعود فتحی بر عهده داشت. در این میزگرد شرکت کنندگان نخست به بررسی نتایج مذاکرات هسته ای، تاثیر انتخابات اخیر سنای آمریکا بر این مذاکرات و سیاست خارجی دولت ایالات متحده نسبت به ایران، هم چنین تحولات منطقه، بخصوص عراق و بازتاب آن در مذاکرات با پنج به علاوه یک و تاثیر مذاکرات هسته ای بر صف بندی های درون حکومت جمهوری اسلامی پرداختند. سپس بحث در مورد تحولات در کشور با توجه به روی کارآمدن دولت روحانی و چشم انداز تغییرات متمرکز شد. در ادامه چشم انداز تحولات در ایران از منظر جامعه مدنی  و نیز انتظارات فعالان درون کشور از نیروها و فعالان جمهوریخواه در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.

 روز دوم همآیش با گزارش کمیسیون های منتخب از پیشرفت کار تدقیق اسناد آغاز و با سخنرانی های دوستان مهمانان و شرکت کننده، نیز پخش پیام های رسیده ادامه یافت. بعد از ظهر این روز هم به میز گردی در رابطه با «همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن» اختصاص داشت. در این میزگرد خانم آزاده اسدی، آقایان رضا علیجانی، محمد امینی، فرهاد فرجاد، احمد پورمندی و مهدی فتاپور حضور داشتند و گرادنندگی آن به عهده خانم فرزانه عظیمی بود. شرکت کنندگان در این میزگرد روی هویت جمهوریخواهی در ایران و تاریخ آن صحبت کردند. در عین حال بر اهمیت متحد کردن خانواده جمهوریخواه سکولار و دموکرات تاکید شد. هم چنین بر ترکیب ایرانیان خارج از کشور و علائق و صف بندی ها در درون آن ها و نیز در همین رابطه به علائق و اولویت های متفاوت نسل های جدید، نگاه آن ها به احزاب سیاسی و کلا فعالیت سیاسی، پرداخته شد. در بحث مربوط به همگرایی و وحدت جمهوریخواهان، شرکت کنندگان میزگرد بر اجتناب ناپذیری همگرائی نیروهای جمهوریخواه و ضرورت وحدت بر مبنای اشتراکات به جای توقف در اختلافات، تاکید کردند. در پایان این میزگرد ، به حاضران در سالن و پالتاک نیز فرصتی داده شد تا پرسش ها و نکات خود را مطرح کنند.

روز سوم به بررسی و تصویب  اسناد تهیه شده  و انتخاب شورای هماهنگی اختصاص داشت . بعد از ارائه گزارش کمیسیون های اساسنامه، سند سیاسی و قطعنامه در مورد وحدت نیروهای جمهوری خواه، همه این اسناد با آراء ۹۳ درصد از شرکت کنندگان به تصویب رسیدند. تصویب قاطع  اسناد توسط شرکت کنندگان نشانه موفقیت بزرگی برای همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران است. این امر از آن جهت قابل توجه است که پیش از همایش در عین تب و تاب چالش های سیاسی در اتحاد جمهوریخواهان، تلاش ها عموما متوجه پیدا کردن راه حل هائی برای استمرار و تاکید بر امکان همزیستی گرایش های سیاسی متفاوت درون آن بود.

 اراده مشترک و روحیه تفاهم و همکاری برای غلبه بر مشکلات و یافتن راهکارهای فعالیت مشترک، در همایش ششم به بار نشست. این همایش براین نکته تاکید نمود که: تمامی گرایشات سیاسی در اتحاد جمهوریخواهان ایران مخالف ولایت فقیه هستند و اختلاف در بین آن ها برسر نحوه فرمولبندی مخالفت با آن است. همایش هم چنین به شورای همآهنگی مسئولیت داد که تلاش خود را برای یافتن فرمول بندی های مشترک دراین مورد ادامه دهد.

همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران با انتخاب شورای هماهنگی با موفقیت به کار خود پایان داد.

 هیئت رئیسه همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۲ آذر ۱۳۹۳ –  ۴ دسامبر ۲۰۱۴

 

Print Friendly, PDF & Email