گفتگوهای مشترک اینترنتی

گفتگوهای مشترک اینترنتی اتحاد جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

بحث آزاد: ” مسئله اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات ”

آغازگران بحث:

آقایان حمید کوثری و مسعود فتحی

تاريخ: یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۱ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

ساعت: 14:00 به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Chat Rooms

Room: Secular Democracy for Iran ۲

برگزار کنندگان : گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

Print Friendly, PDF & Email