موضوع: “نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش“

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع: “نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش“
با حضور:
حسن یوسفی اشکوری – نویسنده، محقق، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی
امیر ممبینی – نویسنده، فعال سیاسی و مدافع جنبش دفاع از محیط زیست
علی شاکری – پژوهشگر سیاسی و کنشگر صلح از کالیفرنیا

تاريخ: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ برابر با 8 نوامبر 2014

Print Friendly, PDF & Email