شماره ششم نشریه میهن با موضوع:« نقش سپاه پاسداران در ایران » منتشر شد

 سرسخن

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخن میهن mihan«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»؛ هر کلمۀ این عنوان  که همچون منشوری چند وجهی است، در چند دهه پس از انقلاب صورت و سیرت و سیر و سرانجامِی شگفت‌انگیز داشته است؛ همانند سیر و سرانجام هر یک از بنیان گذاران و فعالان اش.

امروزه، اما، سپاه در قامت یک حزب  چنگ به همۀ مملکت زده است : از حیطۀ ورزش تا حوزۀ سیاست خارجی؛ از فرهنگ تا اقتصاد و سیاست؛  و از پاس‌داشت استقلال کشور تا «مهندسی انتخابات»  با سرقت  آراء  مردم تغییر حالت داده است.

سپاه چرا و با چه جایگاه حقوقی تشکیل شد و عملکرد حقیقی آن چه بوده است؟ در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به خصوص، چه سیر و تحولی را پشت سر گذاشته و امروزه  چه نقش سیاسی، اقتصادی و …  در سرنوشت این سرزمین دارد؟

تحلیل واقع گرایانۀ شرایط و وضعیت جامعۀ ایرانی بدون شناخت دقیق سپاه میسر نیست. بخصوص که  رابطۀ سپاه و رهبر جمهوری اسلامی ایران روز بروز نزدیک‌تر شده است،  تا آنجا که امروزه این سئوال استراتژیک مطرح است که سپاه تحت امر رهبر است یا رهبر تحت تاًثیر سپاه. و بر این اساس است که می‌توان پرسش از چشم انداز آیندۀ ساختار قدرت، به ویژه راًس هرم سیاسی را، مورد کاوش قرار داد. آینده‌ای که شاید بخشی از آن را انتخابات مجلس خبرگان که در زمستان پیش رو برگزار می‌شود، احتمالا با انتخاب رهبری جدید رقم خواهد زد؛ به ویژه با توجه به اختیارات حقوقی و حقیقی  بس فراوانی که «رهبر» در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی دارد.

همچنین بدون شناخت و تحلیل دقیق جایگاه کنونی سپاه نمی‌توان نقش این نهاد را در دوران گذار از رهبر فعلی به رهبر بعدی جمهوری اسلامی تصور و تصویر کرد.

امید است که پرسش‌های بنیادی در مورد سپاه، که موضوع این بخش ویژه است،  مکمّل مباحثی باشد که پیش از این در مورد مسائلی نظیر «ایران پس از  خامنه‌ای»، «وضعیت  اقتصادی ایران» و … در میان گذاشته‌ایم.  «انتخابات» آینده نیز، که موضوع پرونده شماره آتی «میهن» است، در شمار همین موضوعات قرار می‌گیرد.

شورای دبیران «میهن» علاوه بر فراخوان مقاله برای پروندۀ شماره آینده،  باعلاقه و اشتیاق از صاحب نظران دعوت می‌کند تا دربارۀ هر موضوع مهم و راهبردی دیگر نیز مقاله‌های خود را برای ما بفرستند.

ما دست همۀ کسانی را که در پربارتر کردن پروندۀ هر شماره و یا با شریک شدن دربخش « نقد و نظر» با ما همکاری کنند، به گرمی می‌فشاریم.

شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

 

mihan.net

مطالب این شماره:

 1. سپاه؛ دولت در سایه!؟
 2. سپاه، مخل توسعه و امنیت!
 3. بزرگترین دو راهی جمهوری اسلامی: سپاهیان یا روحانیون؟
 4. سرسخن
 5. سپاه در وضعیت پسابرجام
 6. اژدهای هفت سر
 7. حاکمیت بلاهت
 8. سپاه؛ حزبی مسلح برای یکدست کردن قدرت
 9. سپاه پاسداران وهژمونی شیعه گرایی
 10. قدرت پنهان سپاه در ایران
 11. سپاه حزب  غیر رسمی و نامرئی رهبر
 12. سپاه چگونه سازمانی است؟
 13. سپاه؛ برآیند سیاست و اقتصاد استثماری
 14. جایگاه سپاه در اقتصاد ایران
Print Friendly, PDF & Email