انتخابات هفتم اسفند ماه و موضع ما

etehade-jomhourikhahanانتخابات هفتم اسفند اولین انتخابات بعد از پایان بحران اتمی و موفقیت در اجرای برجام و متاثر از نتایج آن است.

شکی نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست. اما در شرایط پس از برجام این انتخابات آزمون دیگری برای جامعه ما در مواجهه با نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی است و می تواند به عنوان عاملی در خدمت رفع تضادها و تناقضات پیچیده و امکانی برای ایجاد شور و شوق اجتماعی در جهت سازندگی و رشد و توسعه کشور قرار بگیرد، اگر مسئولان حکومتی به منافع و مصالح  مردم و کشور هم بیاندیشند.

امید مردم آن است که در ادامه روندی که به برجام، لغو تحریم ها و تلاش برای عادی سازی مناسبات با دیگر کشورها منجر شده، در داخل کشور هم روند مشابهی در پیش گرفته شود. اما در عمل این امید ها با سدها و موانع نهادهای دارای قدرت در حکومت، از ولی فقیه تا ارگان های نظامی و امنیتی، شورای نگهبان و همه چهره های شاخص جناح حاکم مواجه است. طرح تئوری نفوذ که مقدمۀ بازداشت فعالان مدنی و روزنامه نگاران و اعمال فشار باز هم بیشتر بر مطبوعات کشور شد، همه در خدمت حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از گشایش فضای انتخاباتی عمل کرده است.

اما آن چه بار دیگر اتفاق افتاده، این است که شورای نگهبان اکثریت قریب به اتفاق رقبای جناح حاکم را که این نهاد در مجموع نمایندگی آن را بر عهده دارد، از دایرۀ انتخابات حذف نموده و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بر آن مهر تائید زده است. آن ها با حذف رقبا از میدان انتخابات، در صدد هستند تا نتیجه انتخابات هفتم اسفند را به دلخواه خود رقم بزنند. اعتراضات روحانی و رفسنجانی هم تاثیر چندانی نداشته است؛ به نوعی که دامنه حذف ها، انتخابات پیش رو را به  یکی از بسته ترین انتخابات در جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. تلاش اقتدارگرایان بر این است که ترکیب کنونی مجلس و خبرگان تا حد امکان حفظ شود و قدرت و نفوذ افراطیون آسیب نبیند.

حذف هزاران کاندیدای رقیب توسط جریان حاکم، اعم از اصلاح طلب، اعتدالگرا و مستقل از جمله اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای زن، رویکردی است در ضدیت با ارزش های بنیادی جمهوریخواهانه یعنی حق شهروندی آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن. وسعت این حذف ها نشان دهندۀ هراس از قضاوت رای مردم و اقدامی تدافعی در برابر فشار فزاینده نیروهای خواستار تغییر در شرائط کنونی است.

اگرچه تعداد قابل توجهی از کرسی ها در مجلس و خبرگان عملا تعیین شده و در اختیار تندروها قرار خواهد گرفت، اما هنوز در مناطقی و از جمله در شهرهای بزرگ، امکان رقابت نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا باقی است و مناسب ترین امکانی که امروز برای نیروهای مخالف و منتقد در پای صندوق های رای گیری وجود دارد، دقت و تلاش برای حذف نیروها و چهره های شاخص جریان اقتدارگرا با استفاده از حق رای خود است که تا از این راه از هیمنه و قدرت تندروان کاسته و حضور خود را اثبات کنند.

هم میهنان!

جمهوریخواهان در کنار سایر مخالفان و منتقدان نظام از حق مشارکت در انتخابات محروم اند. اما تجربه نشان داده است که انتخابات مجرای مهمی برای تحولات جامعه است و مردم کشور ما با استفاده از رای خود در همین انتخابات های کنترل شده نیز قادر بوده اند، آرایش درون حکومت را به نفع خود تغییر دهند. مهم ترین جنبش های دو دهۀ گذشته از درون مبارزات انتخاباتی سر برآورده اند. جنبش اصلاح طلبی با موفقیت در انتخابات سال ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۱۳۸۸ نمونه های برجسته این تحولات هستند.

هم میهنان گرامی!

اتحاد جمهوریخواهان ایران در مواجهه با انتخابات همواره بر ضرورت لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرده است. ما همواره بر باز شدن فضای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، تامین آزادی های مدنی، آزادی احزاب و مطبوعات به مثابۀ پیش زمینه های انتخابات آزاد تاکید کرده ایم. ما در هر فرصتی مشکلات ساختاری نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را بیان کرده و بازتاب داده ایم.

ما معتقد به استفاده از هر فرصت و امکانی بوده و هستیم که در جهت مقابله مدنی با اقتدارگرایان حاکم بتواند مؤثر واقع شود و به همین دلیل معتقدیم هر کجا که امکان تاثیرگذاری رای مردم وجود داشته باشد، باید از این امکان برای محدودیت قدرت و نفوذ افراطیون و در جهت منافع و مصالح آینده جامعه استفاده کرد. انتخابات یکی از این امکانات است و همان گونه که تجربه نشان داده است می تواند و باید آن را به عرصه مقابله با نیروهای اقتدارگرا تبدیل نمود.

از همین رو، اتحاد جمهوریخواهان ایران بر مشارکت هدفمند در این انتخابات تاکید دارد. باید در هر آن جائی که امکان انتخاب هست، کاندیداهای اصلاح طلب، اعتدالگرا و مستقل و مدافع مطالبات مردم را برگزید و با رای سلبی در جهت تضعیف اقتدارگرایان و حذف آنان در سراسر کشور وارد عمل شد.

باید مخالفان برجام، عوامل سپاه پاسداران، نمایندگان ضد زن، مدافعان سرکوب جنبش سبز و ادامه حصر رهبران آن را از امکان راه یافتن به مجلس و خبرگان تا حد امکان محروم کرد. در حوزه هائی که فقط کاندیداهای جریانات افراطی و اقتدارگرا حضور دارند، باید صندوق های رای را خالی گذاشت. ما در عین حال توجه دولت روحانی را به لزوم نظارت هر چه شدیدتر بر صندوق های رأی، شمارش آرا و در نهایت حفاظت از آرای مردم جلب می کنیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همۀ نیروهای آزادیخواه کشور را به همگامی و همراهی در تلاش برای تغییر شرائط کنونی، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مدنی شهروندان، پایان دادن به دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست و اقتصاد کشور، و تامین ملزومات انتخابات آزاد دعوت می کند. مبارزه ما پس از پایان انتخابات و علیرغم حصول هر نتیجه ای برای استقرار دمکراسی و آزادی و عدالت در جامعه پایان نمی یابد. ما در کنار مردم ایران همچنان به مبارزه برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی سران جنبش سبز، آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی، بازگشت نظامیان به پادگان ها، آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، نهاد های مدنی و صنفی و سرانجام ایجاد یک نظام واقعی انتخابات در ایران به مبارزه خود ادامه می دهیم.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۴ اسفند ۱۳۹۴ – ۲۳ فوریه ۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email