گزارش های شرق و اعتماد درباره چينش کابينه آینده

 

١٤ مرداد حسن روحاني فهرست پيشنهادي کابينه جديدش را به بهارستان تحويل خواهد داد. تا آن روز لابي ها و چانه زني هاي فراواني در کار خواهد بود، اما تا اينجاي کار خبرهاي خوشي از کابينه چيني به گوش نمي رسد و گويا نمايندگان فراکسيون اميد از روندها رضايت ندارند. به همين خاطر با ايما و اشاره و گاه در شبکه هاي مجازي گله گذاري مي کنند. براساس کارنامه صادرشده از سوي فراکسيون اميد، هفت وزير کابينه کنوني نمره قبولي نگرفته اند، شش وزير در حوزه کاري خود موفق ظاهر شده اند و پنج نفرشان نمره متوسط گرفته اند. نمايندگان روي اسامي مکث نمي کنند اما پرواضح است که عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور و محمود واعظي وزير ارتباطات در اولويت تغيير هستند و گله ها از اين دو فراوان است.
واعظي ديروز ميهمان «اصولگرايان ولايي» مجلس بود و آن طور که حسين نقوي حسيني از آن ديدار به ايلنا گفته، تاکيد داشته که «هيچ گروه و جرياني نمي تواند مدعي باشد که باعث راي آوري روحاني شده،چون مردم به روحاني راي داده اند. آقاي روحاني به هيچ گروه، جناح و جرياني بدهکار نيست .آن طور که ايلنا خبر داده، علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز در موضوع چينش کابينه و نقش فراکسيون ها گفته «استنباط من اين است که فراکسيون هاي مجلس به دنبال سهم خواهي نيستند، ولي فراکسيون ها مي توانند نظرات و ملاحظات ديگري داشته باشند و اين نظرات را مطرح كنند». جلسه فشرده و طولاني روز گذشته فراکسيون اميد نيز با جمع بندي سخنان ٣٥ نماينده به پايان رسيد. چکيده نشست آنکه اميدي ها با تمام توان از دولت حسن روحاني حمايت کرده و درعين حال در موضوع راي اعتماد به کابينه به آراي مردم و تقاضاي آنها توجه خواهند داشت.

اتاق هاي فکر مشغول کارند
بهرام پارسايي به آنها که بحث سهم خواهي اصلاح طلبان از کابينه را مطرح کرده اند، نقد دارد و مي گويد: «همه جاي دنيا وقتي يک طيف سياسي مشخص پيروز ميدان شود، ساختار سياسي مديران نيز نزديک به همان طيف انتخاب مي شود. پيام و راي ٢٤ ميليوني مردم نيز شفاف بود. مسائل مربوط به سهم خواهي را کساني مطرح مي کنند که در پيروزي حسن روحاني نقشي نداشته اند و حالا کاسه داغ تر از آش شده اند». عبدالرضا هاشم زايي، رئيس سني مجلس دهم نيز درهمين حال به خاطراتش از دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي اشاره دارد و نشست هايي که او آن موقع با نمايندگان موافق خود در مجلس دوم مي گذاشت. به گفته هاشم زايي، هماهنگي ميان دولت و مجلس مي تواند در راي اعتمادها موثر باشد. او سراغ وضعيت نمره دهي به وزراي حسن روحاني رفته و مي گويد: «برخي وزراي روحاني نمره قبولي نگرفته اند. نقدها به برخي وزرا واضح است. راه حل اصلي اينکه فراکسيون اميد – احتمالا – اگر به جمع بندي برسد، به آنهايي که صلاحيت وزارت ندارند، راي اعتماد نخواهد داد». پارسايي بر اين باور است که گروهي غيراصلاح طلب زيرکانه ماجراي سهم خواهي را به راه انداخته و اتاق فکرهايي در اين ميان به دنبال اهداف خاص خود مي گردند.

شانس زنان براي وزارت کم رنگ شد
در همين حال از فراکسيون زنان مجلس نيز خبر رسيده که با وجود لابي ها براي حضور يک زن وزير در کابينه دوازدهم، جمع بندي ها تا اينجاي کار چندان مساعد نيست. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز در همين زمينه گفته «ملاک رئيس جمهور جنسيتي نيست، بلکه ملاک شايستگي است. دولت به استفاده از جوانان اعتقاد دارد اما معتقد است از جوانان بايد در جاي خود استفاده شود». اين در حالي است که استقبال زنان براي حضور در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم يکي از برگ هاي برنده حسن روحاني در پيروزي انتخاباتي اخيرش بود و انتصاب وزير زن يکي از شعارهاي انتخاباتي اش. پروانه سلحشوري به «شرق» مي گويد: «انتصاب وزير زن در کابينه آينده حسن روحاني در دستور کار گروه هاي مختلف زنان و از جمله فراکسيون اميد است و از آن کوتاه نخواهيم آمد. اميدوارم مخالفت ها از همه سو با حضور زنان در کابينه روحاني کاهش يابد».

گله هاي توييتري
علاوه بر رسانه هاي رسمي، حالا هر نماينده براي خودش حساب توييتر و اينستاگرامي دارد و در آن کوتاه و بلند اعلام موضع مي کند. الياس حضرتي نيز در توييترش نوشته که خبرهاي خوشي از چيدمان کابينه به گوش نمي رسد، به ويژه در بخش مرتبط با وزراي اقتصادي. عضو فراکسيون اميد و مديرمسئول روزنامه اعتماد نوشته «اخبار خوبي از بستن ليست کابينه به گوش نمي رسد؛ به ويژه در تيم اقتصادي». غلامرضا حيدري نيز چنين توييتي کرده «رئيس جمهور نبايد فکر کند از آسمان انتخاب شده است. طبيعي و اخلاقي است که کارگزارانش را از ميان جماعت ياري رسان انتخاب کند نه اينکه به آنها بي اعتنا باشد». همين زمزمه هاي توييتي بيش از هر زمان ديگري نگراني ها درباره چيدمان کابينه را چند برابر کرده است. نمايندگاني که بيش از مردم عادي به اخبار و پشت پرده ها دسترسي دارند، حالا دست به توييت شده اند و مي خواهند هر طور شده پيغام برسانند که مسير چيدمان کابينه به سمت و سوي خوشي نمي رود.

لاريجاني اهل توصيه براي هيچ کس نيست
خبرهاي ديگري نيز نشان از آن دارد که وزير کشور ماندني است و رايزني هاي علي لاريجاني براي ابقاي او موثر بوده است. همچنين کسي از بهارستان به پاستور نمي رود. بهروز نعمتي از نمايندگان نزديک به لاريجاني البته لابي رئيس مجلس را براي ابقاي رحماني فضلي تکذيب کرده؛ «مطمئن هستم آقاي لاريحاني براي هيچ کس لابي نمي کند. اطلاع موثق دارم. ايشان نه تنها توصيه مثبت نداشتند که اتفاقا توصيه منفي داشتند، به چند نماينده پيشنهاد شده بود در کابينه حاضر شوند، آقاي لاريجاني از آن نمايندگان خواستند که چنين نکنند. درباره اينکه گفته شده آقاي لاريجاني درباره رحماني فضلي توصيه هايي داشته نيز بايد بگويم خيلي ها خيلي حرف ها مي زنند. نبايد جدي گرفت». مسعود پزشکيان، نايب رئيس نخست مجلس نيز به «شرق» گفته «برخي سخنان نادرست سبب شد دولت کمتر به سمت افراد همسو با خود برود. فشارهاي بسياري از سوي جناح هاي مختلف وجود دارد؛ رسانه ها، نمايندگان، مسئولان، سخنگو ها توقعاتي را هم ايجاد کردند و رئيس جمهوري نيز در مقابل همه اين توقعات موظف به انتخاب وزراي خبره و توانمند است. تفاهم و وحدت در کابينه، تاثيرگذاري دولت را بيشتر مي کند. با فشار و جناح بندي امور کشور حل وفصل نمي شود». نوبخت نيز درباره چينش کابينه دولت دوازدهم و مسائل مطرح شده در اين زمينه، گفته «مردم با اميد و انتظار براي اجرائي شدن مطالبات خود به روحاني راي دادند و روحاني بايد بداند که اين راي را مردم به او دادند».

دستورالعمل فراکسيون اميد در راي اعتماد
يکي از گله هاي نمايندگان اين است که تاکنون حسن روحاني براي ديدار با مجلسي ها درباره کابينه فرصتي اختصاص نداده. پارسايي درعين حال از برگزاري جلسه هاي کميته تعامل با جهانگيري و نجفي خبر مي دهد «به صورت ناپيوسته با چند نفر از اعضاي دولت ازجمله آقايان جهانگيري و نجفي نشست هايي برگزار کرديم. به هر شکل تشکيل کابينه دوازدهم محلي براي راستي آزمايي شعارهاي انتخاباتي روحاني است. به ويژه در انتصاب وزير زن، چراکه در جامعه زنان ما به درستي انتظاري به وجود آمده که در مقطع کنوني انتخاب يک يا چند وزير زن مي تواند تعيين کننده باشد». دستور کار اصلاح طلبان با جلسه سه ساعته غروب روز گذشته مشخص است. آنها کماکان اميدوارانه از کابينه و دولت روحاني حمايت خواهند کرد. لابي ها در دستور کار است و هنگام راي اعتماد آراي مردم و معناي رايشان به فراکسيون اميد و رياست جمهوري مدنظر قرار خواهد گرفت.

محمدرضا عارف: تعامل با دولت، هم زمان با ايفاي وظايف نظارتي
فام نيوز: رئيس فراکسيون اميد مجلس، بر ضرورت تعامل با دولت متکي به راي گفتمان اصلاحات و همچنين لزوم ايفاي وظايف نظارتي مجلس تاکيد کرد. عارف گفت: درمجموع نظر ما اين است که دولت آقاي روحاني هم در سال ۹۲ و هم به شکل ملموس تر در سال ۹۶، راي خود را از گفتمان اصلاح طلبي به دست آورده و ما به عنوان نمايندگان اين گفتمان در مجلس، بايد با اين دولت تعامل کنيم و نگاه ما به اين دولت مثبت است. ما مي خواهيم در ادامه مسير هم اين تعامل به حداکثر برسد. عارف همچنين با اشاره به لزوم توجه به سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان و حاميان دولت، افزود: در عين حال و ضمن حفظ فضاي تعاملي مثبت بين فراکسيون اميد و رئيس جمهوري، ما خود را نسبت به مردم متعهد مي دانيم و در اين راستا بر انجام وظايف نظارتي خود به عنوان وکلاي ملت نيز تاکيد مي کنيم و معتقديم اين دقت و نظارت، در راستاي کمک به دولت دوازدهم براي تشکيل کابينه اي کارآمد، ضروري است.

نويسنده: آمنه شيرافكن

 روزنامه شرق ، شماره 2915

***

سايه «كابينه» در بهارستان

٢٠ روز مانده به تحليف رييس جمهور، بررسي اسامي احتمالي كابينه، در پارلمان چالش برانگيز شد

«اعتماد» تعامل اصلاح طلبان و دولت درباره كابينه را به بحث گذاشت: باگفتاري از زيبا كلام، عبدالله ناصري، علي صوفي و …

«اخبار خوب و خوشايندي از بستن ليست كابينه به گوش نمي رسد مخصوصا در تيم اقتصادي. اميدوارم اين اخبار درست نباشد.» اين توييت ١٥٠ كاراكتري الياس حضرتي، نماينده تهران و عضو كميته تعامل فراكسيون اميد بر سر چينش كابينه خلاصه همه زمزمه هايي است كه اين روزها از راهروهاي بهارستان و حرف هاي در گوشي نمايندگان به گوش مي رسد. صبح ديروز پيش از آغاز جلسه علني نمايندگان يك نشست غيرعلني درباره كابينه دوازدهم داشتند و توييت حضرتي بعد از اين جلسه نشان داد نگراني هاي اخير اصلاح طلبان درباره كابينه بي سبب نبوده است. چند روز پيش محمدرضا عارف گفته بود «در انتخابات ارديبهشت هيچ شكي نيست كه پيروزي روحاني مديون اصلاح طلبان است. خواهش ما در آستانه تشكيل دولت دوازدهم همراهي و هماهنگي با فراكسيون اميد است»: سخناني كه با هجمه اي از سوي برخي چهر ه هاي دولت همچون حسام ا لدين آشنا و محمد فاضلي رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري مواجه شد و آن را سهم خواهي عارف از دولت تلقي كردند: موضوعي كه البته با واكنش هاي بعدي عارف و اعضاي فراكسيون اميد همراه شد كه پاي هيچ سهم خواهي درميان نيست و شاخص هايي كه فراكسيون اميد در رايزني ها و ديدارهايش بيان كرده خواست مردم و كساني است كه به روحاني راي داده اند. حتي بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد به روحاني توصيه كرد سخنراني هايش در ايام انتخابات را يك بار ديگر مرور كند تا وعده هاي انتخاباتي اش را از ياد نبرد و به ارزيابي فراكسيون اميد از كابينه فعلي در راستاي چينش كابينه دوازدهم توجه كند. فراكسيون اميد خواسته تا از وزراي فعلي ٧ وزير در كابينه دوازدهم نباشند، ٥ وزير بمانند و در مورد ٦ وزير ديگر هم ارزيابي متوسطي داشته و توصيه كرده تا اگر رييس جمهور گزينه هاي بهتري از آنها پيدا كرد، جايگزين كند.
ساعاتي بعد علي لاريجاني، رييس مجلس در حاشيه مراسم چهلم شهداي تروريستي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره «سهم خواهي برخي فراكسيون ها پيش از معرفي كابينه دولت دوازدهم» از او پرسيد، گفت: امروز در مجلس پيرامون اين موضوع بحث شد و برداشت من اين است كه كليت مجلس علاقه مند است تا در اين شرايط حساس كشور، كابينه از توانمندي متناسب با شرايط كشور برخوردار باشد و مسائل ديگر حاشيه بر اين است: البته استنباط من از كليت نظر جلسه صبح اينچنين است، اما فراكسيون ها مي توانند نظرات و ملاحظات ديگري داشته باشند.
چند روز پيش محمدجواد ابطحي، عضو فراكسيون ولايي در گفت وگو با «اعتماد» از ارتباط تنگاتنگ علي لاريجاني با دولت بر سر چينش كابينه خبر داده بود. موضوعي كه روز گذشته هم بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس و از نزديكان به لاريجاني در گفت وگو با «اعتماد» آن را تاييد كرده اما گفت: رييس مجلس هرگز به صورت مصداقي در مورد وزراي پيشنهادي با دولت وارد گفت وگو نشده و صرفا بحث بيان شاخص هاي كلي درميان بوده است.
اما در همين حال مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس كه به عنوان مسوول ارتباط وزراي پيشنهادي با مجلس هم انتخاب شده است درباره چينش كابينه در جمع خبرنگاران گفت كه تفاهم و وحدت در كابينه تاثيرگذاري اقدامات آنها را بيشتر مي كند. به همين دليل وحدت نظر و تفاهم بايد محور انتخاب وزرا باشد. به گفته پزشكيان فشارهاي بسياري از سوي جناح هاي مختلف وجود دارد. رسانه ها، نمايندگان، مسوولان و سخنگوها توقعاتي را ايجاد كرده اند و رييس جمهور نيز در مقابل همه اين توقعات موظف به انتخاب وزراي خبره و توانمند است. نايب رييس مجلس اين را هم گفته است كه رييس جمهور تاكنون فرصت برگزاري جلسه با ما به عنوان نايب رييس مجلس در مورد تشكيل كابينه جديد را نداشته و با توجه به حجم توقعات و اظهارنظرهاي مختلف فرصت تشكيل اين جلسه پيدا نشده اما اتهام زني رسانه ها و برخي اظهارات نادرست سبب شده جوي درست شود كه دولت كمتر به سوي افرادي كه با آنها همسو است، برود.

در جلسه عصر ديروز فراكسيون اميد چه گذشت؟
بعدازظهر روز گذشته مجمع عمومي فراكسيون اميد جلسه تشكيل داد تا اعضا هم گزارش عملكرد كميته تعامل را بشنوند و هم ارزيابي فراكسيون درباره كابينه فعلي را نهايي كنند. بعد از جلسه محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد اين جلسه را مثبت ارزيابي كرد و در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني فراكسيون اميد مجلس (فام) گفت: در اين جلسه بيش از ٣٠ نفر از نمايندگان به بيان نقطه نظرات خود درباره روند شكل گيري دولت دوازدهم و انتظارات موجود از اين دولت پرداختند. در مجموع نظر ما اين است كه دولت آقاي روحاني هم در سال ۹۲ و هم به شكل ملموس تر در سال ۹۶، راي خود را از گفتمان اصلاح طلبي به دست آورده و ما به عنوان نمايندگان اين گفتمان در مجلس، بايد با اين دولت تعامل كنيم و نگاه ما به اين دولت مثبت است. او با تاكيد بر اينكه اين تعامل و همراهي از ابتدا وجود داشته، گفت: ما مي خواهيم در ادامه مسير هم اين تعامل به حداكثر برسد.
عارف به لزوم توجه به سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان و حاميان دولت اشاره كرد و گفت: در عين حال و ضمن حفظ فضاي تعاملي مثبت بين فراكسيون اميد و رييس جمهوري، ما خود را نسبت به مردم متعهد مي دانيم و در اين راستا بر انجام وظايف نظارتي خود به عنوان وكلاي ملت نيز تاكيد داريم و معتقديم اين دقت و نظارت، در راستاي كمك به دولت دوازدهم براي تشكيل كابينه اي كارآمد، ضروري است.

چينش كابينه قطع شده است؟
اما عليرضا رحيمي، نماينده تهران و از اعضاي فراكسيون اميد هم در گفت وگو با «اعتماد» با بيان اينكه در جلسه غير علني صبح ديروز به هيچ وجه درباره مصاديق كابينه صحبت نشد در پاسخ به اظهاراتي كه درباره قطعي شدن تركيب كابينه مطرح است، گفت: من بعيد مي دانم رييس جمهور ليستي را بسته و قطعي كرده باشد. به علاوه خود فراكسيون اميد اين نگاه را دارد كه مشورت كارشناسي به رييس جمهور بدهد و بحث سهم خواهي در ميان نيست. الان فضاي گمانه زني حاكم است و هيچ گمانه زماني قابل اتكا نيست. تا دقيقه نود هم ممكن است هر تغييري اتفاق بيفتد. به اين دليل انتخاب وزرا از اختيارات رييس است و ايشان تا دقيقه نود مي تواند نظرش را تغيير دهد. رحيمي درباره جلسه مجمع عمومي فراكسيون اميد و گزارش كميته تعامل هم گفت: كميته تعامل فراكسيون در چند نوبت موفق شده نظرات خودش را به دولت منعكس كند. اما الان در وضعيتي هستيم كه خود فراكسيون اول بايد به جمع بندي درباره وزراي موجود برسد و نظر كارشناسي خودش را درباره وزراي فعلي به آقاي روحاني منعكس كند تا چينش كابينه با ملاحظه اين ارزيابي صورت بگيرد. اما فراكسيون اميد هنوز در فرآيند انجام ارزيابي است و هنوز نتيجه اين نظرسنجي نهايي نشده است. رحيمي تاكيد كرد: انتظار اين است كه وزن كارشناسي فراكسيون اميد بيشتر مورد توجه آقاي روحاني قرار بگيرد. چون هم خيرخواهانه است و هم رو به سوي آينده دارد. رحيمي گفت به احتمال زياد هفته آينده نتيجه قطعي ارزيابي فراكسيون مشخص شده و به اطلاع رييس جمهور خواهد رسيد.

پيام مثبت روحاني به فراكسيون نمايندگان ولايي براي ديدار درباره كابينه؟
اما در همين حال از فراكسيون اصولگرايان ولايي خبر مي رسد كه آنها هم درخواست ديدار با رييس جمهور را به او منتقل كرده اند و ظاهرا پاسخ مثبت هم گرفته اند. حميدرضا حاجي بابايي، رييس اين فراكسيون به تسنيم گفت ما براي اعلام جمع بندي و نظرات خود درخواست كرديم كه ديداري با آقاي رييس جمهور داشته باشيم. بنده امروز از طرف كساني كه ديدار ما با آقاي روحاني را پيگيري مي كنند، پيام مثبت آقاي رييس جمهور را دريافت كردم: دوستاني كه درخواست ما را براي اعلام نظرمان به رييس جمهور درباره كابينه دوازدهم را پيگيري مي كنند، گفتند كه آقاي روحاني از اين درخواست استقبال كرده، منتها درباره اينكه اين ديدار چه زماني برگزار خواهد شد، ما اطلاعي نداريم.
هر چه هست دو هفته آينده دو هفته طلايي تعيين كابينه دوازدهم خواهد بود و ماراتن تعيين كابينه به پايان خود خواهد رسيد. بايد ديد حسن روحاني كه با حمايت اصلاح طلبان براي دومين بار به رياست جمهوري رسيد كابينه اي خواهد داشت كه رضايت پايگاه راي او را جلب كند يا خير.

نويسنده: زينب صفري

روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email