پیام مجامع اسلامی ایرانیان: به همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

باتشکرازدعوت شما برای شرکت درهمایش سالانه اتحاد جمهوری خواهان ایران، برای همه کسانی که درراه استقلال و آزادی ایران و ایرانی می‌کوشند، آرزوی موفقیت می کنیم.

با توجه به حوادث اخیر میهن وسیاستهای بحران‌سازرژیم حاکم درپناه استبداد دینی و وابستگی برخی از نیروها به قدرتهای خارجی، مسئولیتهای ما بیشتر از پیش است. تجربیات سالهای اخیر به تکرار بر این امر شهادت داده اند که در مبارزه برای استقرار آزادیها و دموکراسی در ایران، استقلال از قدرتهای داخلی  و نیز استقلال از قدرتهای خارجی، اصولی اساسی هستند که پایبندی به آنها لازمه موفقیت نیروهای مبارز برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردم سالاری است.  25 سال تجربه به روشنی گواهی می دهد که در ساختارنظام ولایت فقیه امکانی برای اصلاح نیست و وضع میهن و مردم هر روز که می گذرد از قبل بدتر می شود.

از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران و سابقه حوادث و دخالتهای خارجی در منطقه نشان از این دارد هر بار که افراد و یا گروههای سیاسی دست بسوی قدرت‌ها دراز کرده‌اند به غیر از فلاکت چیزی دیگر نصیب کشورشان نشده است. ما این دست تکدی دراز کردن‌ها را، نه تنها به شکل دعوت از قوای نظامی برای تجاوز به وطن، بلکه به شکل گرفتن پول و تلویزیون و رادیو و سایر امکانات از قدرت‌ها راهم به هدف رسیدن به استقلال وآزادی خطرناک می‌دانیم. نتیجه اینکه امید بستن به اصلاح رژیم و شرکت در انتخاباتش، و امید بستن به کمک قدرتهای خارجی به غیر از اتلاف وقت و هدر دادن انرژی و راه را برای مستبدان باز کردن نتیجه دیگری ندارد. امید اینکه در همایش خود به اهمیت این تجربه بپردازید.

ما به عنوان جمهوری‌خواهانی که تغییر رژیم از طریق مردم را در دستور کار خود قرارداده ایم، به عنوان کسانی که خواستار جدایی دولت از بنیاد دین و مرام هستیم، از حقوق شهروندی، حقوق ملی در صحنه جهانی و همینطور از حقوق طبیعت دفاع کرده و  برای استقرار جمهوری ایران در شفافیت کامل مبارزه می کنیم از صمیم قلب موفقیت همایش شما را در استقلال، برای استقرار استقلال و آزادی وحاکمیت مردم درایران آرزو داریم.

مجامع اسلامی ایرانیان

10 شهریور 1398

 

Print Friendly, PDF & Email