میزگرد: چرائی اعدام جنایتکارانه نوید_افکاری و راه کارهای مقابله با اعدام

«میزگرد جمهوری خواهی»
چرائی اعدام جنایتکارانه #نوید_افکاری و راه کارهای مقابله با اعدام
مهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان حسن نایب هاشم، فرهاد یگانه و مزدک لیماکشی
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *