پیام به نخستین کنگره حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران

دوستان ارجمند، برگزاری نخستین کنگره حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران را به شما تبریک می گوئیم

کنگره شما زمانی برگزار می شود که کشور ما  دچار بحران های گوناگون بویژه بحران معیشت است. بیکاری، تورم افسار گسیخته ، فساد نهادینه شده اقتصادی، اختلاس ، بی کفایتی  سیاسی در اداره کشور، شرایط نگران کننده ای برای اقشار گوناگون جامعه پوجود آورده است.

وضعیت  وخیم و خطیر جامعه که حاصل حکمرانی بد و بحران فزاینده و انباشته شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است، احزاب، سازمان ها و محافل سیاسی  را هر بیشتر به این نتیجه می رساند که پاسخ این نابسامانی ها ، چاره ای جز تغییر ساختار سیاسی نیست.

جنبش های مدنی علیرغم  سرکوب ها روز بروز قوی تر وارد میدان می شوند و برای تامین حقوق صنفی و دمکراتیک ، خود را سازمان دهی می کنند. اعتراضات و اعتصابات گروه‌های مختلف مردم در سراسر کشور گسترش یافته‌ ‌است.

در چنین شرائطی وظیفه نیروهای سیاسی ، تلاش برای همکاری و همگرایی پیرامون نیازهای جامعه و اتخاذ سیاست در جهت حل مشکلات کشور است. همکاری های شش سازمان و حزب جمهوری خواه مدتی است که آغاز بکار نموده است. اتحاد جمهوری خواهان ایران همه تلاش خود را برای تقویت و عمیق تر شدن این همکاری ها به کار خواهد بست.

اتحاد جمهوری خواهان ایران تصمیم شما برای تشکیل حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران را گامی در  جهت توسعه دمکراسی و عدالت اجتماعی ارزیابی نموده و  از کوشش های شما حمایت به عمل می آورد.

امیدواریم تصمیمات کنگره‌ی شما راه را برای همکاری و همگرایی همه نیروهای جمهوری خواه ایران هموارتر سازد.

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

 پنجشنبه ۲ تير ۱۴۰۱ – ۲۳ ژوين ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *