بیانیه در باره حوادث مربوط به کمپ سازمان مجاهدین خلق

اتحاد جمهوری خواهان ایران از اتفاقات ناگواری که هنگام بازرسی پلیس آلبانی از کمپ سازمان مجاهدین خلق رخ داده و منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن تعدادی شده، ابراز تاسف می کند.

از مقامات مسئول آلبانی و سازمان ملل انتظار می رود تا با بررسی این واقعه دردناک و رعایت موازین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه از خسارات جانی بیشتر جلوگیری کنند.

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

اول تیر  ١٤٠٢ – ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *