رهیافت همگامی: بررسی صحبتهای ابراهیم رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی

مصاحبه با مهدی فتاپور، از مسئولین اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

اجرا کننده: مهدی نخل احمدی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *