قرارهای تصویب شده در همایش پنجم

قرار همگرائی و برآمد جمهوریخواهان

«همآیش پنجم اجا شورای هماهنگی منتخب را موظف می سازد تا در راستای همگرائی و برآمد مشترک جمهوریخواهان که مواضع سیاسی همسو با اجا دارند، اقدامات لازم را به عمل آورد.»

قرار وحدت

«همآیش از شورای منتخب می خواهد تا در راستای زمینه سازی و حرکت در جهت وحدت با سازمان اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سایر سازمان های جمهوریخواهی که مواضع و دیدگاه های مشابه اجا دارند، اقدامات لازم را به عمل آورد.»

قرار  پیرامون انشعاب بهمن ۱۳۸۹ 

– همآیش مراتب تاسف عمیق خود را از انشعابی که با انتشار بیانیه “برای بازسازی جنبش جمهوریخواهی” از سوی جمعی از بنیانگذاران و کادرهای “اجا” در ۱۰بهمن ۱۳۸۹ اعلام گردید، اظهار می دارد.

– همآیش این انشعاب را اجتناب ناپذیر نمی داند و بر آن است که ناکارآمدی تدابیر طرفین، بویژه در مدیریت بحران، نقش قابل ملاحظه ای در وقوع این حادثه داشته است.

– نظر به اوضاع خطیر کشور و خطراتی که کشور و مردم ایران را تهدید می کند، همآیش”باز سازی جنبش جمهوری خواهی” را ضرورتی درنگ ناپذیر دانسته، همه نیرو های جمهوری خواه کشور و بویژه دوستان جدا شده را به تشریک مساعی در این امر ملی و ضرور فرا می خواند.

Print Friendly, PDF & Email