پيام به کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

دوستان گرامی،

برگزاری کنگره سیزدهم را به شما تبریک می گوئیم . سازمان شما یکی از جریانات جمهوریخواه مهم کشور ماست و در عین حال، بسیاری از شرکت کنندگان در این کنگره از فعالین اتحاد جمهوریخواهان نیز هستند.  این واقعیت و اشتراکات ما با شما در برخورد به مسائل جنبش جمهوریخواهی و دمکراسی خواهی کشورمان، رابطه دو جانبه ما را از اهمیت ویژه ای برخوردار می سازد.

ده سال پیش زمانی که اتحاد جمهوریخواهان ایران در همین شهر اولین همآیش خود را تشکیل داد، فعالین سازمان شما نقش برجسته ای در شکل دادن به اتحاد ما داشتند. هدف همه ما اتحاد وسیع بین نیروهای جمهوریخواه برای تقویت جنبش دمکراسی در ایران و ایجاد پلی برای گذار به یک جامعه آزاد و تسهیل آن بود. در آن زمان جنبش اصلاحات دچار بحران بود. اصلاح طلبان به انتظاراتی که بر انگیخته بودند، نتوانسته بودند پاسخ روشن بدهند. امید این بود که اتحاد نیروهای جمهوریخواه و همسویی آن ها با جریاناتی که عناصری از جمهوریخواهی را تقویت می کردند، بتواند خلائی را که در جامعه سر باز می کرد، پر کند. اما تاریخ به گونه ای دیگر ورق خورد.

موفقیت مدافعان استبداد در برکناری اصلاح طلبان چرخ حوادث را به عقب برگرداند. دستآوردهایی را که با رای میلیونی مردم در انتخاب اصلاح طلبان به دست آمده بود، یکی پس از دیگری بازپس گرفته شد. فضای جامعه  بسته تر و راه برای ورود جمهوریخواهان به سیاست عملی در ایران مسدودتر شد. اما جامعه ما به عقب باز نگشت. برآمد جنبش سبز  بعد از دستبرد به آرای مردم در فردای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸،بیان رشد جامعه مدنی کشورمان و نهادینه شدن خواست تغییر بود. این اراده امروز هم در جامعه ما وجود دارد و هم چنان مترصد فرصتی برای حضور مجدد است.

امروز در پرتو جنبش “رای من کو؟” جمهوریخواهان ایران تقویت شده اند. نیروهای اجتماعی گسترده تری به این جنبش روی آورده اند. ضرورت اتکا به انتخاب آزادانه مردم برای برون رفت از بحران هایی که کشور ما در عرصه ملی و بین المللی با آن ها دست به گریبان است، فراگیرتر شده است. در چنین شرائطی تاکید بر همگرائی بیشتر جمهوریخواهان ایران و اتحاد  عمل گستردتر در میان نحله های مختلف آنان از اهمیتی دو چندان برخوردار است. همگرائی و اتحاد عمل نیروهای جمهوریخواه در هر سطحی می تواند در ترسیم چشم اندازهای امید بخش برای آینده ایران موثر باشد.

دوستان عزیز

جامعه ما نيازمند نیروهائی است که بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر مردم بگشايند و راه برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود را هموار سازند. ما عمیقا اعتقاد داریم که نیروهای جمهوریخواه  می توانند و باید تلاش کنند که  چنين چشم‌ اندازی را در برابر مردم ایران ترسیم نمایند.  اعتقاد به حق حاکمیت بلامنازع رای مردم در تعیین نوع حکومت و تابعیت همه قوانین کشور از همین رای، جدائی دین از دولت و التزام بر منشور جهانشمول حقوق بشر  از پايه های مشترک فکری جمهوريخواهان و خواست های مهم جامعه مدنی و مردم کشور ما هستند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران امیدوار است که تصمیمات کنگره شما در زمینه  همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه راهگشا باشند.

ما هم چنین از تلاش شما و دیگر سازمان ها و فعالان چپ برای شکل دادن به یک تشکیلات متحد و تاثیر گذار در عرصه سیاسی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را نیز تقویت نماید و در جهت گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه نقش مهمی ایفا نماید.

دوستان عزيز دست همه شما را به گرمی می فشاريم و برای کنگره شما آرزوی موفقيت داريم.

هيات سیاسی – اجرايی

اتحاد جمهوری خواهان ايران

 ۱۸ آوریل ۲۰۱۳

Print Friendly, PDF & Email