پیام به همایش همبستگی جمهوریخواهان ایران

دوستان گرامی

برگزاری همایش سالانه را به شما تبریک می گوئیم.

همایش شما در یکی از بحرانی ترین شرائط کشور ما برگزار می شود. جامعۀ ما بیش از همیشه، آبستن تحولات جدید است. جمهوری اسلامی درگیر بحران های متعددی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، پاسخی هم به هیچ کدام از آن ها ندارد و روز به روز برناکارمدی آن افزوده می شود. فساد اقتصادی گسترده و ارگانیک، بی کفایتی سیاسی، همراه با مقابله قهری با هر تلاش برای تغییر و اصلاح امور، راه پیشرفت جامعه را بسته است. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند تحولات بنیادی در همه عرصه ها و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی ایجاد نموده است. مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر آن همه گیر شده است. هم چنین. اعتراف به شکست سیاست های تبعیض الود حکومت در درون حکومت هم عادی شده است. از طرف دیگر، خیزش های مردمی عمق بیشتری یافته اند.

خیزش اعتراضی دی ماه سال گذشته، در اقصی نقاط کشور، بیان عینی جنب جوش جدیدی در بطن جامعه و نشاندهنده عصیان بخش مهمی از شهروندان علیه حکومت جمهوری اسلامی و سیاست های ویرانگر آن بود که در شعارهای متنوع مردم بازتاب یافت. خواست هایی که فراتر از تمامی جنبش های تاکنونی در حیات جمهوری اسلامی بودند. اعتراضات دی ماه نشان داد که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری، نیازمند راه حل ها و چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود است. ترسیم چنین جشم اندازها و گشودن راه چنین تغییراتی وظیفه تاخیرناپذیر نیروهای جمهوریخواه است.

در عین حال، کشور ما بار دیگر در معرض تحریم های اقتصادی وسیع جدیدی قرار دارد که دولت ترامپ بعد از خروج از برجام به اجرای آن ها تهدید کرده است. بازگشت تحریم ها عملا کورسوی امیدی را که بعد از برجام در اقتصاد ورشکسته کشور گشوده شده بود، از بین برده است و بر بحران اقتصادی را تشدید کرده است. سقوط  قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی نشانه ای از آن است. ما باید خواستار  تغییر در سیاست تنش زای جمهوری اسلامی، پایان دادن به ماجراجوئی های منطقه ای آن شده، از مذاکره مستقیم دو دولت برای حل اختلافات خود استقبال کنیم.

دوستان عزیز

هدف جمهوریخواهان استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در ایران است. نظامی که با رای و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به اراده آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی  و جنبش های اعتراضی و رای مردم ممکن است. متکی شدن به نیروهای خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند، در راستای چنین هدفی نیست . اعتقاد و تلاش برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار و تلاش مشترک برای تحقق این هدف از طریق اتکا به جنبش های مردمی و رای آگاهانه مردم و تلاش مشترک جهت موضع گیری همسو در برخود با مبرم ترین خواست‌های مردم میهن مان، می‌تواند پایه همکاری و اتحادعمل وسیع‌ترین نیروهای جمهوریخواه باشد.

شرایط پر تحول کشور از ما می طلبد که با عزم و سرعتی متناسب با آن حرکت کنیم. جامعه ایران نیازمند یک چهره واحد جمهوریخواهی است. تلاش مشترک آغاز شده برای هماهنگی و همکاری نیروهای جمهوریخواه آغازی ست مثبت برای پاسخگویی به این امر. علاوه بر این تلاش‌ها در راه وحدت صفوف جمهوریخواهان چشم انداز وحدت دو سازمان اجا و هجا ضرورتی است که می‌بایست برای رفع موانع و عواملی که تا به امروز مانع تحقق آن شده‌اند، کوشید.

بار دیگر برگزاری همایش را به شما تبریک گفته و آرزو می کنیم که این همآیش سر فصل مهمی در فعالیت های شما گشته و منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که راه  همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوریخواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۷ – ۲ اوت ۲۰۱۸

Print Friendly, PDF & Email