دارایی ۸۵ ثروتمند اندازه نصف جمعیت جهان

آکسفام می گوید ثروت ۸۵ فرد ثروتمند عمده جهان، با مجموع ثروت نیمه فقیر جمعیت جهان برابری می کند.
این گروه مدافع حقوق بشر روز دوشنبه ۲۱ ژانویه (اول بهمن) تحقیق درباره نابرابری جهانی را منتشر کرد. این پژوهش، درست قبل از برگزاری رهبران دولتی و اقتصادی در اجلاس اقتصادی جهانی داوس در سویس است که این هفته آغاز می شود.

گزارش فوق می گوید ثروتمندان جهان با استفاده از نفوذ سیاسی خود، مالیات کمتری می پردازند، ثروت خود را پنهان می کنند، و به انحاء مختلف کاری می کنند تا در جهت منافع خود حرکت کنند ولو این که این کار به ضرر اقشار کم درآمد باشد.

این گزارش فهرست کارهای نامتعارف مالی، مخفی گاه های مالیاتی، و «قطع یا سرمایه گذاری ناکافی» در خدمات عمومی را به عنوان نمونه هایی از چنین مانورهای سیاسی می داند که ثروتمندان برای ثروت اندوزی بیشتر انجام می دهند. این گزارش می گوید تاثیر چنین سیاست هایی نه تنها برای تمرکز ثروت و نفوذ سیاسی در لایه های بالاتر، بلکه با هدف اطمینان از این است که این ثروت و نفوذ تا نسل بعد باقی می ماند.

آکسفام می گوید در دهه گذشته، شمار میلیاردرها در هند ده برابر شده، در حالی که سیاست های ریاضتی اروپا به طور عمده بر طبقه متوسط و فقیر فشار آورد. همزمان در آفریقا، شرکت های بزرگ بین المللی نفوذ سیاسی خود را به کار گرفتند تا از پرداخت مالیات فرار کنند، و به این ترتیب منابع دولتی برای مبارزه با فقر کاهش یافت.

آکسفام از رهبران عمده اقتصادی و هیات های دولتی شرکت کننده در اجلاس اقتصاد جهانی در داوس خواسته است تا از برنامه های دولتی که برای حمایت از طبقات متوسط و کم درآمد است حمایت کنند، از برنامه های برابرسازی دستمزد حمایت کنند و فرار مالیاتی و مخفی کاری در ثروت اندوزی را متوقف کنند. این گروه همچنین از شرکت کنندگان در نشست اقتصادی داوس خواست با هدف جهانی «پایان نابرابری شدید در تمام کشورهای جهان» با یک هدف مشترک موافقت کنند.

صدای آمریکا

Print Friendly, PDF & Email