دعوت برای شرکت در همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

         

   صاحب نظران و فعالان سیاسی و مدنی را به همایش ششم اتحاد جمهورخوهان ایران دعوت می کنیم!

هم میهنان گرامی ،

ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. در این همآیش اوضاع سیاسی کشور، مذاکرات بحران اتمی، تحریم های بین المللی و تاثیرات آن در جامعه ، اوضاع منطقه، ضرورت همگرائی و جمهوریخواهان ، هم چنین چشم انداز تحولات در ایران و انتخابات پیشاروی مورد بحث قرار خواهد گرفت

هم میهنان گرامی

با حضور خود در همآیش، در تبادل نظر پیرامون سیاست ها و راهکار های استراتژیک جمهوریخواهان برای پاسخگوئی به مسائل دامنگیر کشور، برای رسیدن به ایرانی آزاد و رها از استبداد و دستیابی به یک حکومت عرفی و قانونگرا، متکی بر اراده و رای آزادانه جمهور مردم، مشارکت نمائید.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، شرکت همه نیروها و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در همایش های خود را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر می داند و از حضور فعال آن ها در مباحث همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران صمیمانه استقبال می کند. ورود برای همه علاقمندان آزاد است.

تاریخ: ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ 

محل همایش:

Jugendgästehaus Hauptbahnhof
Lehrter Straße 68
10557 Berlin
www.tagen-in-berlin.de
telefon 004930398350-300
telefax 004930398350-222
tagen@berliner-stadtmission.de

 نقشه محل از گوگل ماپ
https://www.google.de/maps/place/Jugendg%C3%A4stehaus+Hauptbahnhof/@52.526956,13.362105,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a85197fb01149f:0xfe7d6e7596e9acdb?hl=de

تماس با کمیته برگزاری همایش:

contact@jomhouri.com

 

هیات سیاسی اجرائی

 اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۵ آبان ۱۳۹۳ – ۶ نوامبر ۲۰۱۴

Print Friendly, PDF & Email