برنامه همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران / برگزاری دو میزگرد با حضور کنشگران سیاسی و مدنی

ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. در این همآیش اوضاع سیاسی کشور، مذاکرات بحران اتمی، تحریم های بین المللی و تاثیرات آن در جامعه ، اوضاع منطقه، ضرورت همگرائی و جمهوریخواهان ، هم چنین چشم انداز تحولات در ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در این همایش دو میزگرد:

 ۱ – در اربطه با «اوضاع سیاسی ایران و منطقه، بحران هسته ای و تحولات پیش رو»

۲ –  در مورد «همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن»

 برگزار خواهد شد.

 

روز اول (۲۸ نوامبر ۲۰۱۴)

۱شروع همآیش ساعت ۱۰ صبح
گزارش ارگان ها و بررسی آن ها

۲ساعت ۱۴ بعد از ظهر
میزگرد «اوضاع سیاسی ایران و منطقه، بحران هسته ای و تحولات پیش رو »

شرکت کنندگان:
ملیحه محمدی، بهروز بیات، گودرز اقتداری، علی موسوی، تقی رحمانی، مهران براتی، حسین علوی

گرداننده: مسعود فتحی

برنامه روز دوم همآیش (شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴) 

۳ساعت ۱۰ صبح
میزگرد همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن

شرکت کنندگان:
آزاده اسدی، فرهاد فرجاد، احمد پورمندی، رضا علیجانی، محمد امینی، مهدی فتاپور

گرداننده: فرزانه عظیمی

گزارش ویدیویی میزگرد

ادامه برنامه به بحث درباره اسناد همآیش اختصاص خواهد داشت..

روز سوم همآیش (یک شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴)
تصویب اسناد و انتخاب شورای هماهنگی


محل همایش:

Jugendgästehaus Hauptbahnhof
Lehrter Straße 68
10557 Berlin

www.tagen-in-berlin.de
telefon 004930398350-300
telefax 004930398350-222
tagen@berliner-stadtmission.de


نقشه محل از گوگل ماپ

https://www.google.de/

  • ·         در همایش ششم اعضای اتحاد جمهوریخواهان ایران، صاحب نظران و مهمانان همآیش، علاوه بر مشارکت در بحث ها، امکان سخنرانی خواهند داشت.
  • ·         مباحث همآیش ششم از طریق پالتاک پخش خواهد شد

 

هیات سیاسی اجرائی

 اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۶ نوامبر ۲۰۱۴

Print Friendly, PDF & Email