نشست ۳۷: جنبش اصلاح طلبی – انتخابات و پس از انتخابات

فایل صوتی سی و هفتمین برنامه از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
جنبش اصلاح طلبی – انتخابات و پس از انتخابات

فرخ نگهدار ، تحلیلگر و کنشگر سیاسی
تاريخ: شنبه ۱ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 21 ژانویه 2012

بخش نخست:

بخش دوم

Print Friendly, PDF & Email