برنامه مشترک: چرا تحریم انتخابات مجلس نهم؟!

فایل صوتی برنامه مشترک اتحاد جمهوريخواهان ايران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
تاريخ: شنبه ۶ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 25 فوریه 2012

چرا تحریم انتخابات مجلس نهم؟!
پیام خانم فاطمه حقیقت جو

ميزگرد نخست:
چرا تحریم انتخابات مجلس نهم؟!
با حضور : محمد امینی، حبیب پرزین و مهرداد حریری

ميزگرد دوم :
راهکارهای پيشنهادی برای تبديل این تحريم به یک اقدام فراگیر ملی اعتراضی
با حضور : رضا علیجانی، ملیحه محمدی و مجتبی واحدی

Print Friendly, PDF & Email