نشست مشترک: چشم انداز پرونده هسته ای ایران پس از مذاکرات بغداد

فایل صوتی برنامه مشترک
اتحاد جمهوريخواهان ايران
و
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

موضوع : چشم انداز پرونده هسته ای ایران پس از مذاکرات بغداد
با حضور : احمد سلامتیان — مجيد سيادت و مهرداد درویش پور
تاريخ: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ برابر با
June 02 2012

Print Friendly, PDF & Email