نشست ۵۲: “اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر

فایل صوتی پنجاه و دومین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع :  “اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر
با حضور: محسن کدیور –  رامين جهانبگلو
تاريخ شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲

بخش اول

 

بخش دوم

Print Friendly, PDF & Email