گفتگوها درباره برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوريخواهان ايران

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
مصاحبه با دکتر علی اکبر مهدی- تحلیلگر سیاسی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریكا
تاريخ: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با 25 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
مصاحبه با دکتر رامين جهانبگلو فیلسوف، استاد دانشگاه، و نظريه پرداز سياسی
تاريخ: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با 25 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
مصاحبه با مهدی خانبابا تهرانی از بنیان گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران
تاريخ: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ برابر با 26 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
مصاحبه با بابک امیر خسروی ، از بنیان گذاران حزب دمکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران
تاريخ: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ برابر با 26 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
علی شاکری – پژوهشگر سیاسی و کنشگر صلح از کالیفرنیا
تاريخ: جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳ برابر با 28 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم
دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی
تاريخ: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ برابر با 29 نوامبر 2014


گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در تدارک همایش ششم

دکتر کاظم علمداری– جامعه شناس، پژوهشگر و فعال سیاسی
تاريخ: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ برابر با 29 نوامبر 2014

Print Friendly, PDF & Email