ویدئوهای همایش هفتم

 

همایش هفتم تحاد جمهوری خواهان ایران : میزگرد امکانات و جایگاه جمهوریخواهان

هفتمین همایش سراسری اتحاد جمهوریخواهان ایران
میزگرد امکانات، محدودیت ها، سمت گیری ها
و جایگاه جمهوریخواهان،

شرکت کنندگان:
مهرداد درویش پور، مهدی فتاپور، امیر مومبینی

گرداننده: مریم سطوت

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

*******************

هفتمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران
میزگرد سیاسی:

اوضاع سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
صف بندی ها و موضع جمهوریخواهان
شرکت کنندگان:
حسن شریعتمداری، ملیحه محمدی، علی کشتگر، مسعود فتحی

گرداننده: فرزاد جواهری

بخش اول

بخش دوم

***********

هفتمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران

میزگرد مسایل بین المللی

تغییرات در سیاست ایالات متحده آمریکا،
صف بندی های منطقه،
شرکت کنندگان:
فرزانه روستائی، مهران برات، فرخ نگهدار، بهروز خلیق

گرداننده: گودرز اقتداری

بخش اول

بخش دوم

*****************************************************

سخنرانی خانم شیریندخت دقیقیان در باره توانمندسازی شهروندی

سخنرانی خانم شیریندخت دقیقیان در باره توانمندسازی شهروندی و در ادامه توضیحات آقای حسن شریعتمداری

*****************************************************

پیام ها به همایش

پیام خانم شیرین عبادی به همایش هفتم اتحاد جمهوری خواهان ایران

***

پیام آقای اردشیر امیر ارجمند به همایش هفتم اتحاد جمهوری خواهان ایران

***
پیام آقای محمد تقی کروبی به همایش هفتم اتحاد جمهوری خواهان ایران

***

پیام آقای رضا علوی عضو هیات سیاسی-اجرایی
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
به همایش هفتم اتحاد جمهوری خواهان ایران

***

پیام آقای بهروز ستوده از اعضای
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
به همایش هفتم اتحاد جمهوری خواهان ایران

Print Friendly, PDF & Email