تسلیت به دوست ارجمند رضا جوشنی عزیز 

دوست ارجمند رضا جوشنی عزیز 

درگذشت همسر گرامی تان فاطمه‌ جریری (فاطی) همه ما را در غم و اندوه فرو برد.

خانم فاطمه جريری از مبارزان پیگیر و قدیمی در راه آرمان آزادی و عدالت برای ایران بود. او در دوران رژیم پهلوی دستگیر، شکنجه و به حبس ابد محکوم شد. در زندان و بعد از آزادی از زندان نیز راه خود را ادامه داده و پیگیر اهداف آرمان خواهانه‌ی خود بود. فقدان فاطی خسرانی برای همه‌ی دوستان و همراهان او در پیکار برای دمکراسی و عدالت در کشور ماست.

 رضای عزیز می دانیم که از دست دادن همراه و یار سالیان طولانی چقدر دردناک است. همه‌ی ما در این لحظات دشوار همراه تو هستیم و  خود را در غم و اندوه تو و خانواده‌ی گرامی ات شریک می دانیم.

درگذشت همسر را به شما دوست ارجمند، همه‌ی خانواده، بستگان، آشنایان و دوستان از صمیم قلب تسلیت می گوئیم.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۶ دی ۱۳۹۶ – ۲۷ دسامبر

Print Friendly, PDF & Email