میزگرد جمهوری خواهی: ۸ مارس، حرکت سراسری معلمان و رویدادهای هفته

«میزگرد جمهوری خواهی»
برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان:
الاهه مشعوف  از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مریم پورتنگستانی  از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email