میزگرد: چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران
حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۸ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ مه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

Print Friendly, PDF & Email