دعوت به همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

هم میهنان گرامی،

هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران در روز های ۴ تا ۶ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد. در این همایش موضوعاتی چون اوضاع سیاسی کشور، وضعیت بحرانی کنونی، تحریم‌های آمریکا، تشدید تنش و خطر جنگ در منطقه، ضرورت تقویت تلاش‌ها برای مذاکره، تنش‌زدائی و همجنین نقش و وظایف جمهوری خواهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. بی تردید مشارکت فعالان سیاسی و علاقه‌مندان به صلح و امنیت برای مردم کشورمان و منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه در بحث‌های همایش به غنای آن کمک خواهد کرد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در راستای تدوین سیاست های آتی خود در شرائط بحرانی کنونی از صاحب نظران و فعالان گرایش های مختلف سیاسی برای حضور و ارائه نظر در همایش خود دعوت به عمل خواهد آورد. ما از حضور علاقمندان به تبادل نظر درباره‌ی سیاست‌ها و راهکار های استراتژیک جمهوریخواهان برای پاسخگوئی به مسائل دامنگیر کشورمان و برای خروج از وضعیت خطیر کنونی، در جهت تامین صلح و برای رسیدن به ایرانی آزاد و رها از استبداد و مبتنی بر اراده و رای آزادانه‌ی جمهور مردم، صمیمانه استقبال می‌کنیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، شرکت همه‌ی نیروها و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در همایش های خود را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر می داند. علاقمندان می توانند، با ارائه نقطه نظرات خود و انتشار آن‌ها، به غنای بیشتر مباحث همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران یاری رسانند.

همه مباحث مربوط به همآیش هشتم در سایت جمهوری درج و در اختیار همگان خواهد بود.

 

تاریخ همایش:
۱۲ – ۱۴ مهر ۱۳۹۸ – ۴-۶ اکتبر ۲۰۱۹

محل همایش:

 شهر کلن – آلمان
Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln
Melchiorstr. 3 
50670 Köln-Germany

هیات سیاسی اجرائی
 اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲ – مرداد ۱۳۹۸ – ۲۴ – ژوئیه ۲۰۱۹

*******

برنامه همایش هشتم و اسناد پیشنهادی به همایش

 

Print Friendly, PDF & Email