گزارش برگزاری همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مهر ۱۳۹۸ برابر با  ۴، ۵ و ۶ اکتبر در شهر کلن آلمان برگزار شد.

همآیش، بعد از خوشآمدگوئی به شرکت کنندگان، کار خود را با انتخاب هیات رئیسه، مرکب از دوستان خانم مریم سطوت، آقایان اسماعیل ختائی و فرهاد فرجاد آغاز کرد.

ابتدا، پیام آقای مهدی خانبابا تهرانی و بابک امیر خسروی از اعضای بنیانگذار  اتحاد جمهوریخوان ایران که امکان شرکت در همآیش را نداشتند، ارائه شد.

آقای مهدی خانبابا تهرانی طی یک پیام ویدیوئی با یادآوری روزهای تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران بر اهمیت اتحاد نیروهای جمهوریخواه در شرایط خطیر کنونی تاکید و اظهار امیدواری کردند که «این همایش بتواند با روشندلی و روشن‌اندیشی سیاست‌هائی را اتحاذ کندکه بتواند به اتحاد مجدد نیروهای جمهوریخواه که هنوز خودشان را کنار هم می‌دانند، بیانجامد و بتواند در حرکت بزرگ ملی ایران و در جنبش مدنی ایران به ویژه زنان، کارگران، کارمندان، با حرکت های داخل همپیوستگی پیدا کند.» ایشان در ادامه افزودند که: «تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران  از این جا ناشی می‌شد که ما به منافع مردم ایران، منافع ملی ایران اندیشیدیم. این اندیشه باید حفظ شود.» آقای تهرانی در پیام خود در نقد برخی رویکردها در اپوزیسیون، تاکید کردند که: «به باور من چشمداشت به بیگانه و خارجی که می تواند ایران را به نفع ایرانی تغییر دهد، یک خیال واهی است. این تحول فقط از درون کشور و با اتکاء به خواسته‌های ملی مردم ایران می‌تواند به موفقیت بیانجامد.»

آقای بابک امیرخسروی در پیام خود نوشته‌اند که اسناد همایش را با علاقه خوانده اند و تاکید کردند که تلاش جمعیِ درخور ستایشی صورت گرفته است و با آن‌که در مواردی و بعضی موضعگیری‌ها، تفاوت نظر دارند؛ اما با این حال از پرداختن به آن‌ها دراین پیام کوتاه پرهیز می کنند. تنها رویِ یکی موضوعاتی مکث می کنند که مشغلۀ دائمیِ ذهن ایشان بوده‌اند. در فرازی از این پیام آمده است که: «آرزوی من همواره برپائیِ یک جریان سیاسیِ چپ عدالت جو، آزادی خواهِ ملی ولی اصلاح طلبِ تغییر وتحوّل خواه بوده است. بارها گفته و نوشته ام که نطفۀ آزادی ها و دموکراسی که برای تحقق آن می رزمیم، می باید در درون همان نظام حاکم استبدادی بسته شود و به نیروی نسبتاً کارسازی مبدل گردد، تا در فردایِ آن، استمرار بیابد. و گرنه، حتّی اگر به تغییر یک رژیم استبدادی حاکم موفق گردیم، در فقدان چنین پیش زمینه ای، امکان برقراریِ آزادی ها و دموکراسی میسّر نخواهد شد. تجربۀ انقلاب بهمن، گویا ترین گواهِ آن‌ست.»  در ادامه توصیه کرده‌اند که: «باید از طرح خواست ها ولو در ذات خود درست ولی ناشدنی، و از دادن شعارهایِ دلنشین و خوشایند، ولی ناممکن در چشم انداز نزدیک  و میان مدت، پرهیز کرد؛ تا بتوان جبهۀ گسترده ای از نیروهای سیاسی درون و خارج کشور برای دستیابی و تامین خواست های مبرم روز به وجود آورد و زمینه را برای طرح خواست های بنیادی‌تر فراهم ساخت.»

آقای امیر خسروی در پایان، از صمیم قلب برای همایش هشتم در حفظ یگانگی صفوف اجا و در تدوین و تصویب اسناد و قطعنامه هایش، آرزوی موفقیت کرد.

بعد از پخش این دو پیام همآیش وارد دستور کار خود شد.

نخست گزارشی از فعالیت دو ساله‌ی اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط مسعود فتحی داده شد. در این گزارش بر مسائل اصلی که در فاصله‌ی دو همآیش مطرح بودند و مواضعی که اتحاد جمهوریخواهان در قبال آن ها اتخاذ کرده است، فعالیت‌های عملی آن پرداخته شد. هم چنین بر فعالیت در راستای همگرائی، همکاری و اتحاد در بین نیروهای جمهوریخواه در جهت تقویت نقش جمهوریخواهان ایران در سپهر سیاسی ایران و ضرورت ادامه‌ی آن تاکید شد. در عین حال، به سوالات شرکت کنندگان در همآیش در مورد فعالیت‌ها و مواضع هیات سیاسی اجرائی در این دوره پاسخ داده شد.

بعد از این گزارش، توضیح در مورد اسنادی که به همآیش ارائه شده بودند، در دستور قرار گرفت. در مورد «سند سیاست خارجی» امیر ممبینی به نمایندگی از کمیسیونی که این سند را تهیه کرده‌بود، صحبت کرد. پروسه تدوین این سند و رئوس اساسی آن را باز کرد. در مورد «سند سیاسی» مسعود فتحی گزارش داد و بر نکات اصلی آن تاکید کرد و پروسه‌ی تدوین آن را  عنوان کرد. در رابطه با سند «نهادهای مدنی»، مزدک لیماکشی توضیح داد. هم چنین در هر سه مورد به سوالات شرکت کنندگان در همآیش پاسخ داده شد.

میزگردهای همایش هشتم:

سه میزگرد برای همآیش هشتم در نظر گرفته شده‌بود:

۱میزگرد سیاست خارجی:

در این میزگرد اساس بحث حول سیاست خارجی و مناسبات بین المللی و ارزیابی بنیادهای آن و نقد تاثیرات سیاست‌های جمهوری اسلامی و بررسی راه‌های برون‌رفت از بحران کنونی در مناسبات خارجی بود. هم چنین چاره‌جوئی در برابر برگشت تحریم‌های آمریکا، تشدید تنش  بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و خطر جنگ در منطقه، ضرورت تقویت تلاش‌ها برای مذاکره و دستیابی به صلح و همزیستی از جمله این بحث‌ها بود.

در این میز گرد که خانم‌ها ملیحه محمدی، فاطمه امان و آقایان بهروز بیات، امیر ممبینی مشارکت داشتند، هر کدام از این دوستان نقطه نظرات خود را در این عرصه بیان کردند. فرصتی هم به دوستان شرکت کننده در همآیش داده شد که سوالات و یا نقد و نظر خود را مطرح نمایند. این میزگرد عصر  اولین روز همآیش برگزار شد و گرداننده‌ی آن آقای فرزاد جواهری بود.

۲میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان:

این میزگرد روی اهمیت و جایگاه همگرائی و اتحاد جمهوریخواهان و موانع بر سر راه آن اختصاص داشت و هر کدام از شرکت کنندگان در این میز گرد نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را مطرح ساختند. در این بحث از جمله به رابطه‌ی بین جمهوریخواهی و دمکراسی‌خواهی و در هم تنیده بودن آن ها پرداخته شد و تلاش‌ها برای ایجاد یک ائتلاف وسیع بین جمهوریخواهان مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این میز گرد هم تعدادی از دوستان حاضر در همآیش در بحث مشارکت نمودند و نقطه نظرات خود را مطرح ساختند.

در این میزگرد خانم فرزانه عظیمی و آقایان احمد پورمندی، تقی رحمانی، مزدک لیماکشی، همایون مهمنش، کورش پارسا حضور داشتند. گرداننده‌ی این میزگرد خانم مریم سطوت بود.

۳میز گرد بررسی وضعیت سیاسی کشور:

موضوع اصلی این میزگرد همان طور که از عنوان آن پیداست بررسی اوضاع کنونی، وضعیت حکومت، جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی مردم، صف‌بندی‌ها در درون جامعه و حکومت، چشم‌اندازهای محتمل و سیاست‌های جمهوریخواهان از جمله در رابطه با انتخابات آتی در کشور بود.

در این میزگرد خانم فرزانه بذرپور و آقایان سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی  و علی کشتگر مشارکت داشتند. این میز گرد عصر روز دوم همآیش برگزار شد و گرداننده‌ی آن آقای مهدی فتاپور بود.

فیلم کامل میزگردهای همآیش هشتم در سایت جمهوری منتشر شده است.

علاوه بر میزگردها، سخنرانی هائی هم حول مباحث همآیش صورت گرفت که این سخنرانی ها نیز در سایت جمهوری منتشر شده اند. آقایان اسفندیار طبری، مهرداد درویش پور، فرهاد روحی، فرخ نگهدار و پیمان عارف، از جمله سخنرانان این همآیش بودند.

پیامها به همآیش هشتم:

پیام‌هائی از سوی احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی به همآیش ارسال داده شده‌اند که عبارت اند از:

پیام ویدئویی آقای دکتر حسین موسویان رئیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران

پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

پيام هیات سیاسی اجرا‌ئی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پیام هیات سیاسی اجرا‌ئی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

پیام مجامع اسلامی ایرانیان

پیام ویدئویی آقای فرهنگ قاسمی

این پیام‌ها در سایت جمهوری منتشر شده‌اند.

تصویب اسناد ارائه شده:

سومین روز همآیش به تصویب اسناد همآیش و بررسی قرار ها و پیشنهادات و انتخاب شورای هماهنگی اختصاص داشت. لازم به توضیح است که اسناد ارائه شده به همآیش قبلا از طریق  مراجعه به اعضا بارها تدقیق و بازنویسی شده و در سطح جنبش هم منتشر شده بودند. در این روند پیشنهادات دوستان مورد رسیدگی قرار گرفته بودند. به همین خاطر پیشنهادت جدیدی در همآیش مطرح نشد، جز برخی اصلاحات جزئی که از سوی چند تن از دوستان ارائه شده بود، در جهت تدقیق این اسناد و مورد پذیرش تدوین کنندگان بود. از همین رو بحث روی اسناد بیشتر روی موافقت یا مخالفت با کلیت آن‌ها متمرکز شد.

اولین سند، «سند سیاسی همآیش هشتم» بود که بعد از طرح نظرات موافق و مخالف به رای همآیش گذاشته شد و با ۷۹ درصد موافقت، ۸ درصد مخالفت و ۱۳ درصد ممتنع به تصویب رسید.

دومین رای گیری روی سند سیاست خارجی بود که بعد از صحبت موافق و مخالف، با ۸۳ درصد موافقت و ۱۷ درصد ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید.

در مورد سند جامعه‌ی مدنی پیشنهاد بود که این سند برای بررسی بیشتر به شورای هماهنگی منتخب واگذار شود. این پیشنهاد با ۹۰ درصد موافقت، ۵ درصد مخالفت و ۵ درصد ممتنع به تصویب رسید.

در مورد قطعنامه‌ برای تشکیل «شورای متحد برای انتخابات آزاد» بحث شد و قرار شد این پیشنهاد هم به شورای همآهنگی آتی ارائه شود تا بررسی کرده و به نتیجه برساند.

انتخاب شورای هماهنگی:

قبل از انتخاب شورای هماهنگی بحثی در مورد یک لایه کردن ارگان‌ها و حذف هیات سیاسی اجرائی مطرح شد که نهایتا این بحث به دلیل مغایرت با اساسنامه کنار گذاشته شد. هم چنین در مورد ترمیم تکمیلی شورا به دلیل عدم امکان حضور بخشی از اعضا در همآیش بحث شد. در انتها تاکید شد که امکان ترمیم شورا توسط خود شورا، فقط در شرائط استثمائی و در چارچوب اساسنامه ممکن است.

در پایان، کاندیداهای عضویت در شورای همآهنگی به رای گذاشته شدند و دوستان زیر انتخاب شدند که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

محمد برقعی، فرزاد جواهری، رضا جوشنی، نقی حمیدیان، اسماعیل ختائی، اصغرخرسند، بهروز خلیق، اسماعیل زرگریان، حسن زهتاب، مریم سطوت، مهدی فتاپور، مسعودفتحی، فرهاد فرجاد، یدی قربانی، مزدک لیماکشی، امیر ممبینی.

حضور رسانه ها و پخش مستقیم همآیش:

حضور مستقیم رسانه‌ها و تیم‌های خبری متعدد از جمله ویژگی‌های همآیش هشتم بود. تلویزیون ایران اینترنشنال علاوه بر صبط برنامه و مصاحبه، در تمام مدت همایش پخش مستقیم از محل داشت. تلویزیون رنگین کمان همه‌ی مباحث همآیش را صبط مستقم و پخش می کرد. رادیو فردا برنامه‌ی همآیش را فیلمبرداری می کرد و با تعدادی از دوستان شرکت کننده در همایش مصاحبه داشت. سایت ایران گلوبال برنامه‌ی همآیش را مستقیما از فیس‌بوک پخش می‌کرد. دویچه‌وله علاوه بر تهیه‌ی گزارش، چندین مصاحبه هم صبط و پخش کرد. دوستان اخبار روز با حضور در همآیش گزارشی از همآیش منتشر کردند. تلویزیون بی‌بی‌سی با استفاده از فیلم های تهیه شده توسط ایران اینترناسیونال گزارشی از همایش پخش کرد.

هیات رئیسه همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۵ مهر ۱۳۹۸- ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹

Print Friendly, PDF & Email