گفتگو درباره آزار و قتل مهرداد سپهری توسط پلیس

مهرداد درویش پور: در گفتگو با بی بی سی و رادیو فردا درباره قتل مهرداد سپهری توسط پلیس چند روز پس از ضرب و شتم خون آلود و تعرض جنسی به یک زن جوان در آبادان از جمله گفتم:

1 خامنه ای در برخورد به قتل جورج فلوید توسط پلیس در آمریکا گفته بود: این همان “لجن ته حوض است که بالا می‌آید و خود را نشان می‌دهد.” اشاره کردم که موضوعیت این استعاره قبل از همه مصداق لجن چهل ساله حکومت اسلامی در ایران است که در ماجرای قتل مهرداد سپهری مکرر به بالا آمده است.

2 تفاوت آنجا است که قتل جرج فلوید نه تنها آمریکا بلکه کل جهان دمکراتیک را از جمله به دلیل نژآدپرستانه بودن آن قتل به تکان درآورد و اعتراضات جهانی را موجب شد. اما جمهوری اسلامی چنان خشونت را در ایران نهادینه کرده و شدت سرکوب آنچنان بالا است که بخت واکنش های خیابانی از آن سلب شده و تنها اعتراض در فضای مجازی بازتاب یافته است. از آن بدتر بخشی از جامعه نیز به این خشونت خو گرفته است.

3 به قول فوکو آنجا که خشونت پلیس و نهادهای قدرت در مقابله با بزهکاری و جرم و خشونت در جامعه بر آن پیشی می گیرد، جامعه سرنوشتی یکسره سیاه می یابد و با شدت گیری هرچه بیشتر چرخه خشونت روبرو می شود.

4 نهادینه شدن خشونت محصول حکومتی است که خود سمبل خشونت ورزی در جامعه است. خشونتی که نه تنها در برخورد به دگراندیشان و مخالفت سیاسی و در برخورد به افراد در شخصی ترین حوزه های جامعه مدنی به رغم آن که هیچ جرمی هم مرتکب نشده اند، به چشم می خوررد بلکه در برخورد به بزهکاران و مجرمان و متهمان و آسیب های اجتماعی نیز به چشم می خورد. این نوع خشونت ورزی و آزار جنسی پلیس نسبت به دختری که غرق خون در خیابان نقش زمین شده است یا فرد معتادی دست بند به دست و دور میله اسیر شده که با نهایت بی حرمتی به کرامت انسانی اش با اسپری فلفل و باتوم الکتریکی تحقیر و شکنجه و سپس به قتل می رسد تنها چرخه نفرت و انتقام و خشونت را همگانی خواهد کرد. امری که در نهایت گذشته از حکومت، جامعه را نیز به عصر گانگستریسم و حل و فصل مافیایی تضادها سوق خواهد داد.

4 راه مقابله با بزهکاری و کجروی های اجتماعی گسترش رفاه اجتماعی، دمکراسی، تبعیض ستیزی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و اتخاذ روش تربیتی در رویارویی با جرائم است که حکومت اسلامی با تمام دستگاه های دولتی، انتظامی و ایدئولوژیک خود درست نقطه مقابل آن قرار دارد. هم از این رو مافیایی شدن کل جامعه خطری است که تداوم چنین فرایندی فرجام آن می تواند شود.

گفتگو با بی بی سی را می توان تا دقیقه از آغاز تا دقیقه 10 لینک زیر مشاهده کرد


گفتگو با رادیو فردا را می توان از دقیقه 14 تا 20 لینک دیگر گوش فرا داد
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *