این فرصت تاریخی را مغتنم شماریم

کشور ما در شرایط بسیار بغرنج ، نابهنجار و شکننده ی سیاسی ،اقتصادی  و اجتماعی بسر می برد . حکومت ولایت فقیه برای خروج از این بحران و یا برای تخفیف این بحران نیاز مبرم و حیاتی به لغو تحریم ها دارد ؛ شواهد و قرائن حکایت از این دارد که بیت رهبری بعد از ۱۲ روز با  درخواست تعطییلی کشور برای جلوگیری از گسترش روزافزون covid 19 و افزایش مرگ و میر ناشی از آن  فقط بصورت موقت موافقت کرده است . ترس از شورش گرسنگان حکومت را به وحشت انداخته است . حکومت بقائ خویش را در گرو لغو تحریم ها می داند .

    جمهوری اسلامی از مرد مک چشم به آمریکا نزدیکتر است .ادامه ی این وضعیت  جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی هدایت می کند و نتیجه ی این فروپاشی هرچه باشد چه استقرار یک حکومت مردمی و صلح طلب و چه آغاز و بسط جنگ های ویرانگر داخلی ، بهیچوجه منافع آمریکا و کلان سرمایه داران کشورهای منطقه را تأمین نخواهد کرد . آمریکا فقط  با ایجاد ، حفظ و بسط  شرایط میلیتاریستی در منطقه خاورمیانه ، فروش اسلحه و توپ و تانک های از رده خارج به کشورهای منطقه ، نا امن سازی فضای سرمایه گذاری در منطقه و مالأ هدایت این سرمایه های کلان حاصل از فروش نفت به آمریکای امن  بهره مندی اقتصادی خویش را تضمین خواهد کرد ، در غیر اینصورت و در شرایط  استقرار یک حکومت مردمی و در فضای باز و صلح آمیز بازی را به چین و بالاخص به اروپا خواهد باخت . لذا آمریکا تمام  تلاش خویش را بکار خواهد بست  تا این فروپاشی صورت  نگیرد وجمهوری اسلامی با چهره ای تهاجمی ولی تحت کنترل ( گرگی در قفس) حفظ وابقاء شود ؛ این همه با بازگشت به برجام  و رفع تدریجی تحریمها و آغاز گفتگوهای جدید و اعمال برخی محدودیت ها در راستای کنترل دامنه خطر چهره ی تهاجمی  جمهوری اسلامی میسر خواهد شد . ضرورت حیاتی این بازگشت به برجام و یا جاری سازی یک برجام جدید جهت جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی  با بازنشر این حقیقت روشنتر می گردد که: بنابر اطلاعت موجود آمریکا در مجموع  ۳۷۰ میلیارد دلار در چهار سال اخیر به عربستان ،کویت ،بحرین و امارات اسلحه فروخته است که البته هیچیک شامل جنگنده های پیشرفته نیستند و تقریبأ بیش از نیمی از انبارهای  تجهیزات نظامی شامل انواع توپ ها ، تانکها ، نفربرهای زرهی و … کارخانجات سازنده ادوات جنگی را تخلیه کرده اند که در غیر اینصورت باید برای حفظ چدن آنها ذوب می شدند ، و این همه فقط با ایران هراسی امکان پذیر شده است . آمریکا برای بازگشت به برجام بسیار جدی است وبرای  جلوگیری از انهدام ارکان جمهوری اسلامی لحظه شماری می کند .

    اروپا عمیقأ خواهان ایجاد و گسترش روابط تجاری و صنعتی  با ایران است.

وجود شرایط نسبتأ  امن سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی  پیش شرط این مناسبات است . ایران کشوری عمیقا با زیرساخت های فرسوده صنعتی و ناکارامدی گسترده ی  تاسیسا ت تولیدی از طرفی و علایق تاریخی ایرانیان به تکنولوژی اروپا و ژاپن از طرف دیگر و همچنین  با برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز عملأ از کاندیداهای مسلم سرمایه گذاری و بسط مناسبات اقتصادی است .ناامنی در ایران نه تنها کشور ما را از گردونه ی روابط صنعتی و تجاری  اروپا خارج  کرده  و اروپا رااز میلیونها دلار سود محروم خواهد ساخت بلکه بدلیل موقعیت سیاسی-جغرافیایی خویش تأثیر مخربی بر روند مناسبات تجاری اروپا در منطقه خاورمیانه نیز خواهد گذاشت . لذا پر واضح است که اروپا عمیقأ  خواهان برافراشتن مجدد پرچم برجام  است .

    هدف از این نوشته و بیان این دلایل فقط جهت یادآوری جدیت طرفهای درگیر این قرارداد است . این روند شروع شده و غیرقابل بازگشت است .  

    تمام طرفهای در گیر ، آمریکا و ایران با شدت غیر قابل وصف و اروپا با شدتی قابل توجه خواهان از سر گیری برجام هستند .این قرارداد برای جمهوری اسلام در حکم مرگ و زنگی است . ما این امکان را داریم که خواسته تاریخی ملت خویش را بدون خونریزی بر جمهوری اسلامی تحمیل کنیم . این  یک  فرصت تاریخی است که برای ملت ما فراهم شده است و آن تلاش برای گنجاندن حق آزادی بیان ،حق تشکل و حق تجمعات  و تضمین های لازم برای رعایت آنها در برجام است . شرایط بین المللی و بالاخص شرایط آغازین حاکم بر تیم بایدن  و محکومیت اخیر نقض حقوق بشر سازمان ملل همگی به نفع ما است .

این فرصت  تاریخی را مغتنم شماریم

کافیست بمدت چند ماه هر هفته تظاهرات گسترده ای در سرتاسر اروپا ، آمریکا و کانادا برگزار کنیم ،بدون پرچم و اسم و تصویر ،فقط حول محور حق آزادی بیان ،تشکل و تجمع وتضمین آن نه بیش و نه کم . بدون شعار مرگ بر و بدون عکس و زنده باد .

   هیچ خطری ما را تهدید نمی کند  فقط باید وقت گذاشت . اینهمه خون ریخته شده و در داخل کشور مردم این امکان را ندارند ولی ما داریم . آدرس من در اختیار ناشر این مطلب محفوظ است و برای هر گونه همکاری در هر سطحی آماده ام .

   در زندگی سیاسی هر ملتی فرصت های تاریخی پدیدار میشوند ولی تکرار نمی شوند .

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *