میزگرد: تحریم فعال انتخابات فرمایشی و ضرورت ایجاد آلترناتیو دموکراتیک

«میزگرد جمهوری خواهی»

تحریم فعال انتخابات فرمایشی و ضرورت ایجاد آلترناتیو دموکراتیک

مهمانان: آقایان بهروز خلیق، رضا علوی، مزدک لیماکشی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ می ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *