تسلیت به دوست ارجمند آقای محمد برقعی عزیز

دوست ارجمند آقای محمد برقعی عزیز

از شنیدن خبر در گذشت  فرزند عزیز شما اشکان  بسیار متاثر  شدیم. می دانیم که از دست دادن فرزند چقدر دردناک است و هیچ کلامی تسلی بخش چنین درد سنگینی نیست. ما در این لحظات دشوار برای شما و خانواده، خود را در اندوه و درد شما شریک می دانیم و به شما و خانواده گرامیتان تسلیت می گوییم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۱ مارس ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *