تسلیت و همدردی به مناسبت در گذشت دکتر حمید زنگنه

دکتر حمید زنگنه، همراه فرهیخته اتحاد جمهوریخواهان ایران چشم بر جهان فرو بست.

 او به عنوان اقتصاددان و استاد دانشگاه آثار تالیفی و تحقیقی متفاوتی را در کارنامه خود دارد. این آثار از جمله در زمینه اقتصاد و بانکداری هستند و عناوینی چون “اسلام،ایران و ثبات جهانی”، “سرمایه‌داری مدرن و ایدئولوژی” ( بهمراه سیروس بینا)، “پانصد گفتار در باب دیپلماسی” ( دو زبانه) را در برمی‌گیرند.

زنده‌یاد حمید زنگنه ،همراه موثر ومفیدی برای اتحاد جمهوری خواهان ایران بود ودر دوره‌ای  نیز  در شورای هماهنگی وهیات سیاسی آن عضویت داشت.

درگذشت دکتر  حمید زنگنه مایه اندوه و تالم ماست‌‌. ما فقدان آن زنده‌یاد را به همسر محترم و دیگر اعضای فامیل ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت می‌گوییم.

‎هیات سیاسی اجرایی
‎اتحاد جمهوریخواهان ایران

۳ خرداد ۱۴۰۱، ۲۴ مه ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *