همگامی: اعتراض به بازداشت کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی و عبدالله مومنی

بازداشت کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی و عبدالله مومنی کنشگران سیاسی جمهوریخواه نشانه عجز و هراس حکومت است.

بازداشتها مانع گسترش همگرایی بین داخل و خارج برای عبور از جمهوری اسلامی نخواهد شد. آنها باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *