اعتراض زندانیان زن در اوین به اعدام‌های اخیر

جمهوری‌اسلامی با “اعدامِ” مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.

جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” تبلور اراده‌ی مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی است.

تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر، تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت است. اعدام‌های صورت‌ گرفته، اعمال خشونت عریانی‌ست برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده‌ است.

افزایش انتساب اتهامات افساد فی‌الارض و محاربه و صدور احکام اعدام و اجرای آن در سراسر کشور از سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، کردستان تا تهران شتابزده و بدون دادرسی عادلانه فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.

ما زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و “مردم‌کشی” توسط حکومت استبدادی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن هستیم.

ما در کنار مردمِ به‌پا خاسته، که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینیِ استبدادی اصرار می‌ورزند، ایستاده‌ایم و اعلام می‌کنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست. ما از مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهانی تقاضا داریم با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری‌اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده‌ی مردم ایران یاری رسانند.

امضاکنندگان:

گلرخ ایرایی
زهره سرو
نسرین جوادی
سپیده قلیان
بهاره هدایت
نرگس محمدی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *