یک صدا علیه اعدام ها در ایران

“همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران” جنایات نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. ما با اعلام انزجار از اعدام ها در ایران، خواهان حذف مجازات ضد بشری اعدام از قوانین جزایی ایران و رعایت حقوق متهمان در روند دادرسی دادگاه‌ها هستیم. ما ضمن استقبال از تجمعات سراسری و جهانی ، روز ۲۰ ماه مه هموطنان آزادی‌خواه، نهادهای مدنی و حقوق بشری را دعوت می‌کنیم در محل زندگی خود با شرکت در آن، صدای اعتراض خود را در برابر این جنایات هولناک، به گوش جهانیان برسانند.

همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران
۲۶ اردیبهشت ١٤٠٢ برابر با ۱۶ ماه مه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *