اعلام تاسیس کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد

با توجه به ضرورت ‌گردهم آمدن فعالان و‌هواداران جمهوری خواه سکولار دمکرات در مناطق مختلف دنیا و ازجمله در جنوب سوئد،  در تاريخ ١٨ يوني سال ۲۰۲۳ مطابق با ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در شهر مالمو ، با حضور جمعی از جمهوری خواهان «کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد » تشکیل و اساسنامه ، نام و‌لوگوی آن به تصویب رسید و همچنین اعضای هيت مديره و بازرسان انتخاب شدند.

شش کارگروه با هدف حمایت ‌و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران فعالیت خودرا آغاز نموده است. به زودی آدرس تماس و اطلاعات تکمیلی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *