نقشه راه پیشنهادی برای تشکیل مجامع جمهوری‌خواهی

نقشه راه پیشنهادی برای تشکیل مجامع جمهوری‌خواهی در شهرهای اروپا و کانادا وآمریکا

به‌منظور ایجاد کنفدراسیون جمهوری‌خواهان ایران٬ ابتدا ضروری است که انجمن‌ها و مجامع جمهوری‌خواهی در شهرهای مختلف را که تا کنون تشکیل شده و اعلام موجودیت کرده اند، بشناسیم و با همدیگر مربوط کرده و در شهرهائی که تاکنون این مجامع تشکیل نشده اند٬ اشخاص علاقمندی پیدا شوند تا اقدام به این کار ضروری بنمایند.

نقشه راه پیشنهادی به‌طور خلاصه چنین است :

۱- جمهوری ایران یک نظام سیاسی جایگزین پس از سقوط جمهوری اسلامی است .

۲- تحت چنین عنوانی قاطبه مردم ایران با همه گرایش‌های سیاسی٬ مدنی و فرهنگی و عقیدتی به صرف اعتقاد به حاکمیت رای مردم در فرم نظام سیاسی جمهوری ایران و جدائی نهاد دین از حاکمیت و حکومت و التزام به اصول حقوق بشر و پذیرفتن زیست در حدود جغرافیائی ایران و تلاش برای رفع تبعیض‌های گوناگون جای می‌گیرند. بدیهی است، نظام سیاسی جمهوری ایران که خواست و آرزوی ما برای ایران آینده است، پس از سقوط نظام فقط در صورت تصویب نمایندگان مردم در مجلس موسسان رسمیت خواهد یافت.

۳- علاوه بر عضویت افراد جمهوری‌خواه٬ تشکل‌های سیاسی و مدنی و حقوق بشری و فرهنگی و محیط زیستی٬ از چپ تا راست، لیبرال٬ سوسیو‌لیبرال٬ سوسیال دموکرات٬ مرکزنشین و یا از اتنیک ایران٬ در داخل و یا خارج ایران٬ که خود را جمهوریخواه می‌دانند از طریق جغرافیائی٬یعنی شرکت افرادشان در مجامع شهری جمهوریخواهان ٬با حقوق برابر٬از طریق نمایندگانشان به‌صفت فردی (‌هر فرد یک رای)٬می‌توانند اعضای خود را در کنفدراسیون جمهوری‌خواهان ایران شرکت دهند.

۴- هر مجمع جمهوری‌خواهی٬حداقل با عضویت ده نفر از ساکنین آن شهر رسمیت می‌یابد.

۵- پیشنهاد ما این است که اصول ناظر بر چنین مجمعی‌٬کلی ترین اصول مورد پذیرش در قانون اساسی فردای جمهوری ایران باشد تا همه گروه‌ها و اشخاص و تشکل‌های جمهوریخواهی را بتواند در خود پذیرا گردد. قبول جمهوری به‌عنوان نظام آینده کشور، دموکراسی پارلمانی جدائی نهاد دین از حاکمیت و حکومت (سکولاریسم)، یکپارچگی سرزمینی ایران٬حقوق برابر برای زنان و تبعیض‌زدائی از همه گروه‌های مورد تبعیض حداقل اصول مورد پذیرش همه است. نوشتن منشور و اساسنامه٬ فراتر از این اصول، جمع را به یک و یا چند گروه تقلیل می‌دهد و رضایت همه را شامل نخواهد شد.

۶- پیشنهاد ما تعیین حق عضویت بنا به اقتضا و توان مالی محلی است. دادن حق عضویت به عضویت افراد رسمیت داده و منتخبین آن‌ها را پاسخگوتر می‌نماید. علاوه بر آن بخش بزرگی از بودجه را نیز حق عضویت اعضا تامین می‌نماید.

۷- وجود یک آئین نامه انتخاباتی در هر مجمع جمهوری‌خواهی توصیه می‌شود. ضروری است ٬تا پایان سال ۲۰۲۳ ٬ به نسبت هر ده نفر یک نماینده بر‌حسب آئین نامه انتخاباتی٬ نمایندگان شهرها انتخاب شوند.

۸- پیشنهاد می‌شود ٬تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ ٬ فدراسیون‌های کشوری٬ مرکب از نمایندگان مجامع شهری هر کشور تشکیل شوند و از هر فدراسیون ده نماینده انتخاب و برای تشکیل کنفدراسیون بین‌المللی جمهوری‌خواهان ایران معرفی شوند.

۹- کنفدراسیون جمهوری‌خواهان ایران٬ در اولین نشست خود٬ دفتر مرکزی٬ نوع سازمانیابی٬ وجود و تنوع فراکسیون‌های مختلف جمهوری خواهی و محدوده اهداف و فعالیت‌های خود را به بحث گذاشته و پس از تصویب اعلام خواهد نمود .

۱۰- برای تصویب و یا تکمیل و تغییر این نقشه راه٬ پیشنهاد می‌شود که سمیناری دوروزه از طریق مجازی با شرکت همه اعضای مجامع شهرهای مختلفی که تا کنون تشکیل شده‌اند، برقرار شود. این سمینار علاوه بر تصویب نقشه راه نهائی٬ به‌منظور شکل گیری کنفدراسیون جمهوریخواهان ایران٬ یک هیات هماهنگی موقت نیز از بین داوطلبین تعیین می‌کند٬ تا پیشبرد نقشه راه مصوب جمع را عملی سازند.

حسن شریعتمداری

چهارشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *