همگامی هموطنان را به مبارزه مشترک علیه اعدام دعوت می‌کند

سازمان حقوق‌بشر ایران هشدار داد که احکام اعدام عباس دریس و رضا رسایی، دو تن از معترضان زندانی، در دیوان عالی کشور تأیید شده و پیش از آن نیز خبر تأیید حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی منتشر شده بود. اکنون خانواده فرهاد شاکری زندانی سیاسی‌ عقیدتی اهل تسنن اطلاع می‌دهد که جان  فرزندشان در زندان وکیل‌آباد مشهد با خطر جدی اعدام روبروست. همچنین خبر می‌رسد که فاضل و مهران بهرامیان، جواد وفای، منصور دهمرده، میلاد آزمون، مهدی حسینی، مهدی ایمانی، نوید نجاران، حسین نعمتی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمرز پورناک و علیرضا کفایی با خطر اعدام روبرو هستند.

اعدام شهروندان  نه تنها بحران‌های نظام جمهوری اسلامی را برطرف نمی‌کند بلکه می‌تواند فروپاشی آن را تسریع کند.

“همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران” به عنوان یکی از امضاءکنندگان میثاق “حق زندگی” این اعدام‌ها را به جنایت علیه بشریت دانسته و آن را محکوم می‌کند و هموطنان را به مبارزه مشترک برای پایان دادن اعدام و گذر از حکومت جمهوری اسلامی به یک  نظامی متکی بر آزادی و دموکراسی فرا می‌خواند.

@hamgamijds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *