تبعید سعید مدنی به زندان دماوند را محکوم می‌کنیم!

تبعید دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس آزادیخواه، فرهیخته به زندان دماوند، نشانگر استیصال درمان‌ناپذیر جمهوری اسلامی است که حتی از حضور مدنی در زندان اوین نیز می‌هراسد. مدنی که در نظر و‌عمل، توامان زندگی خود و فعالیت حرفه‌ای‌اش را در خدمت سربلندی میهن و کاهش درد و‌ رنج مردم قرار داده‌، از چهره‌های اثرگذار جنبش دمکراسی‌خواهی مردم ایران است.

«همگامی» خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط سعید مدنی است وانتقال وی به زندان دماوند را به شدت محکوم می‌کند. ما اعلام می‌کنیم که حبس و تبعید مدنی ها نه تنها خللی در اراده مردم ایران برای پایان دادن به نظام جهل و جنایت و فساد نمی آورد، بلکه آنها را در مصصم تر نیز خواهد کرد. .

«همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران»

۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۴ آوریل ۲۰۲۴

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *