میزگرد‌ها و سخنرانی‌های کنفرانس جمهوریخواهی

شروع از دقیقه ۱۰: اعلام سکوت، خوش آمد گویی، سخنرانی الهه امانی، محمد رضا نیکفر و بخش اول پانل اول
پانل اول: “چگونه ثقل جمهوری خواهی را شکل دهيم؟”: مهديه گلرو، خالد عزيزی، همايون مهمنش و بهروز خليق
گزارش فعاليت «همگامی»:‌ صادق شجاعی، مهدی فتاپور و مزدک ليماکشی
ادامه گزارش فعاليت‌ها و سخنرانی های سهیلا غفاری نماینده “کادر درمان جمهوریخواهان ایران ساکن آلمان”، پیام کورنلیا ارنست رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا و طناز کلاه‌چیان حقوقدان
سخنرانی‌ها: کاظم کردوانی، مريم باغيشنی، رضا خبوک و آرش سرکوهی
پانل دوم: “اوضاع کنونی کشور و راهبرد گذار از جمهوری اسلامی”: مريم سطوت، حسن شريعتمداری، کمال ارس و مهرداد درويش پو و سخنرانی رضا حسين بر

سال گرد اعلام “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران”

شهر کلن آلمان، ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ ـ ۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر

گفتگوها

پانل اول: “چگونه ثقل جمهوری خواهی را شکل دهيم؟”
مهديه گلرو، خالد عزيزی، همايون مهمنش و بهروز خليق

پانل دوم: “اوضاع کنونی کشور و راهبرد گذار از جمهوری اسلامی”
مريم سطوت، حسن شريعتمداری، کمال ارس و مهرداد درويش پور

سخنرانان کنفرانس
الهه امانی،
ژاله وفا،
طناز کلاه چيان،
مريم باغيشنی،
نيره توحيدی،
آرش سرکوهی،
رضا حسين بر،
رضا خبوک،
کاظم کردوانی و
محمدرضا نيکفر

گزارش فعاليت “همگامی”
صادق شجاعی، مهدی فتاپور و مزدک ليماکشی

گردانندگان کنفرانس و پانل ها
توران همتی، رزا روزبهان و اميد اقدمی

آدرس محل برگزاری کنفرانس

DJH Jugenherberge Köln – RiehlAn der Schanz 1450735 Köln

آدرس ها
ايميل همگامی  Hamgamijds@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *