گفت و گو در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ تیرماه

گفت و گو در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ تیرماه

 میهمانان:
مریم سطوت، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و
روزا روزبهان، عضوشورای عالی حزب چپ ایران

مجری برنامه:
پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

برنامه ای از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پخش از تلویزیون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *