گفتگو: بازسازی گروههای سیاسی ایران ممکن هست؟

در فضای سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری این دوره که با مشارکتی پایین‌تر از همه ادوار ریاست جمهوری بود، این سئوال مطرح است که گروههای سیاسی، برای فردای انتخابات چه می‌خواهند بکنند؟ چه راههایی را باید انتخاب کنند که مردم را به صندوق رای امیدوار کنند و چه راههای دیگری پیش پای آنهاست برای ایجاد تغییر معنا دار. فاطمه حسنی فعال سیاسی اصلاح طلب و مریم سطوت از اتحاد جمهوری خواهان دراین باره گفت وگو کردند

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *