گزارش مختصری از فعالیت های اجا در فاصله دو همایش

مواضع سیاسی اجا:
در فاصله همآیش چهارم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. مهم ترین موضوع بعد از همآیش چهارم جنبش سبز و الزامات پیشرفت آن بود. در این دوره تلاش شده است که در عین واکنش نسبت به تحولات در جامعه از حقانیت جنبش آزادیخواهانه سبز مردم ایران دفاع شده و بر اهداف آن پافشاری شود. آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد تاکید شود. با نیروهای همراه درون این جنبش همسویی و همگامی بیشتر صورت گیرد. دومین موضوع مهم تداوم بحران اتمی و تشدید تحریم های بین المللی، تهدید به حمله علیه کشورمان بود. اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره بر حل بحران اتمی از طریق مذاکره تاکید کرده است. با تحریم های اقتصادی و تشدید آن ها از سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا مخالفت نموده است و تاثیر آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور را مخرب دانسته است. اتحاد جمهوریخواهان تهدیدات نظامی را غیر قابل قبول و محکوم می داند. در این دوره انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بود. در این انتخابات به دلیل بی توجهی حکومت به خواست های جنبش سبز در مورد آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی، برگزاری انتخابات آزاد، وسیع ترین بخش اپوریسیون هم صدا خواستار عدم شرکت در انتخابات و تحریم آن شدند. اتحاد جمهوریخواهان ایران نیز همراه با دیگر نیروهای درون جنبش سبزخواهان عدم شرکت در انتخابات شد. یکی دیگر از عرصه های فعالیت ما دفاع از حقوق بشر و حمایت از فعالان حقوق بشر، اعتراض به بازداشت ها، شکنجه و زندان، دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی و اقوام و اعتراض علیه اعدام مخالفان بوده است. هیات سیاسی اجرائی تلاش نموده است در تمامی عرصه های پیش گفته فعالانه موضع گیری نماید و در مورادی نیز با نیروهای دیگر (۹ جریان) به خصوص در عرصه دفاع از حقوق بشر بیانیه های مشترک داده است.

انشعاب در اجا: در فاصله دو همایش مهم ترین حادثه درونی اجا جدائی تعدادی از اعضا و بنیانگذاران آن بود. این جدائی موقعیت ما در جنبش را تضعیف کرد. تلاش برای اجتناب از آن به جائی نرسید. گرچه در همان زمان و در جریان مباحث و مسائلی که در رابطه با اختلافات فیمابین وجود داشت، شورای هماهنگی اجا با برگزاری جلسات کوشش نمود با تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع، با طرح گفت و گو های دوجانبه راه را برای حل این بحران هموار نماید، اما متاسفانه بخاطر جو حاکم بر روابط فیمابین، امکان انجام این گفت و گو ها میسر نشد. به دنبال اعلام علنی جدایی دوستان، ایجاد رابطه و بازیابی علل جدایی بطور مشترک نیز امکان پذیر نشد. پس از مدتی دوستان سازمان جمهوریخواهان ایران را تشکیل دادند. هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان براین اعتقاد بود که بیانه دوستان جدا شده، «برای بازسازی جنبش جمهوریخواهی» و اهدافی که دنبال می نمود، مستلزم انشعاب نبود و در چارچوب اتحاد جمهوریخواهان نیز پیگیری این اهداف و حرکت در جهت تحقق آن ها برای دوستان ما ممکن بود. از این رو ما این جدائی و انشعاب را اجتناب نائذیر نمی دانستیم و حاضر به مذاکره در مورد تمامی موضوعات مورد اختلاف بودیم. در عین حال باید اذعان نمود که شکاف در میان نیروهای درون اجا یک شبه رخ نداده بود. هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران و نیز شورای هماهنگی می باید به این امر واقف می بودند و پیش از آن که به مرحله جدائی برسد، برای حل مشکلات درونی اجا راه حل می جستند. بی توجهی مسئولان اجا به واقعیت شکاف در صفوف آن و چاره اندیشی برای پیشگیری از تعمیق آن مهم ترین ضعف ارگان های رهبری آن بود. خوشبختانه علیرغم همه مشکلات، روابط دوستانه بین دو بخش همچنان پایدار ماند و در ادامه با شروع گفتگوهای غیر رسمی و مداوم، کم کم به شکل گیری دوباره روابط نزدیک تر منجر شد. تماس، تبادل نظر با دوستان سازمان جمهوریخواهان همواره وجود داشته و پس از فاصله ماههای پس از جدایی روابط عادی شده و بطور دائم رو به گسترش بوده است. تلاش میشود نزدیکی با این جریان با هدف وحدت مجدد دو سازمان گسترش یابد. ما امیدواریم که همایش پنجم اجا، امکان دیگری برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه و ایجاد زمینه های ارزیابی و بررسی مشترک دلایل بحران و راه جویی برای همگرائی مجدد باشد. ارگان های اجا: شورای هماهنگی

در فاصله بین دو همایش چهارم تا پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران ، اجا دچار بحران گردید و با جدائی بخشی از اعضا ی شورای هماهنگی ،شورای منتخب همایش چهارم نیز بخشی از اعضای خود را از دست داد. علیرغم آسیبهای جدی وارده ،بر کلّ ارگان و ارگانهای تحت اداره آن ، توانست با تلاش و کوششهای تمامی اعضا ی باقیمانده ، ارگانهای خود را ترمیم و بر کاستیها و نا ملایمات جدائی که خسارتی سخت برای اجا بود فائق آمده و ادامه فعالیت اجا را تضمین نماید . هیأت رئیسه شورا ، با وجود بحران انشعاب و صدمهای که بر پیکره اجا وارد آمده بود با همکاری تمامی اعضا توانست ۱۴ اجلاس برگزار نماید .شایان ذکر میباشد که در تمامی دوره بحران از هیچ کوششی جهت آرام نگاه داشتن شورا و ایجاد فضای مناسب برای گفتگو دریغ ننمود. اکثر جلسات شورا با دادن نظرات مشورتی به هیأت سیاسی و اجرایی توام بوده است ، و در واقع طی این دوره علیرغم تمام تلاش بکار رفته از طرف هیأت رئیسه ، شورا نقش چشمگیری در اداره امور محوله به مثابه عالیترین ارگان تصمیم گیرنده بین دو همایش، ایفا نکرد . لازم به تو ضیح است که ، شورای هماهنگی در دو مقطع زمانی توانست شرایط مناسبی را برای گذار سیاسی و تشکیلاتی اجا تا همایش پنجم فراهم آورد ، که خلاصه آن به شرح زیر میباشد . مقطع اول : در شرایطی که اجا دچار بحران انشعاب گردید ، شورا از تمامی نیرو و تجربه خود استفاده کرد تا با بهترین گزینه بر آن فائق آید . برگزاری اجلاس ۶ فوریه ۲۰۱۱ و تصمیم گیریهای حساس آن و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران و غلبه بر آن که ، مشتمل بر ایجاد کمیسیونی جهت ارزیابی علل بحران ،نقش ارگانها و نیز اعضا در ایجاد آن ،و توصیه به ارگانهای اجرایی جهت گذار از بحران ، از مهمترین اقدامات آن بوده است . مقطع دوم : از زمانی آغاز میشود که ، با توجه به تاخیر در همایش پنجم و تصمیم شورا برای برگزاری آن در ماه اکتبر جاری ، با کوششهای فراوان ، شورا اراده خود را برای همایش پنجم در قالب طرحهای کمیسیون تشکیلات و کمیسیون سیاسی ، قطع نامه سیاسی ، مضمون همایش ، بکار میبندد .در این مقطع علیرغم کاستیها و عدم تعا ملها ، شورای هماهنگی توانست نقش قابل توجهی ایفا نماید . کاستیهای شورای منتخب چهارم : *عمدتاً جلسات شورا به علت کم توجهی اعضا شورا جهت شرکت در اجلاس به حد نصاب تصمیم گیری نمیرسید ، و بعضی اوقات برای برگزاری اجلاس ما مجبور بودیم ۳ ما ه صرف وقت کنیم. (شورا با ۱۰ یا ۱۲ نفر تشکیل میشد ، ولی جلسات هسا با حدود ۲۰ نفر ) *پس از بحران انشعاب و فرو کش کردن جو پر تشنج داخلی و تضمین ادامه کاری اجا ، شورای هماهنگی ،با این فرضیهٔ که به ارگان اجرایی خود فرصت کار و فعالیت دهد ، دچار انفعال و عدم تصمیمگیری و تاثیر گذاری شد . *در برخی موارد علت کم توجهی و تاثیرگذاری را، در دستور کار جلسات باید جستجو کرد ، به بیانی لایحه برای تصمیم گیری نبوده و اگر هم بود، در سطح نازلی قرار داشته و با عدم حد نصاب شرکت اعضا به نظر مشورتی ختم میشده است . * هیأت رئیسه شورا نقش خود را بی تأثیر از مجموع شرایط ندانسته ، و خود را دخیل در هر یک از موارد میداند . *امید واریم با استفاده از تجارب بدست آمده ، شورای منتخب همایش پنجم ،بتواند موفق تر انجام وظیفه کند
هسا دوره کاری هسا در فاصله بین دو همایش، به دلیل وجود بحران در اجا، به دو بخش قبل از جدایی دوستان و پس از آن تقسیم می شود. اما جدا از این مساله، هسا در هر دو دوره توانست کار روتین خود مبنی بر اداره امور سیاسی و تشکیلاتی را به پیش برد. جلسات هفتگی هیات سیاسی در طول این دوره جز در موراد نادر همواره برگزار شده است و شرکت در آن ها برای اعضای شورا و هم چنین اعضای علاقمند اجا و شرکت در مباحث آازاد بود. بعد از جدائی دوستان سجا در دوره دوم با توجه حساسیت اعضا به این اتفاق و نیاز به فعالیت و همفکری بیشتر جهت باز سازی تشکیلات، استقبال اعضا از جلسات هسا بیشتر هم شد و شرکت فعال آنان در مباحث و پیشبرد وظاِیف گروه های مختلف کاری و نیز گسترش فعالیت ها برای جبران تاثیرات این جدائی ، کلید ایجاد ثبات و موفقیت نسبی در این دوره بوده است. گزارش فعالیت های این گروه های کاری که از سوی مسئولین آنها تهیه شده است، نشاندهنده این واقعیت است. این گزارش ها ضمیمه است. در مجموع فعالیت های هسا در این دوره نیز شامل موضع گیری سیاسی، روابط عمومی، روابط بین الملل و نیز فعالیت تشکیلاتی شامل سازماندهی فعالیت گروه های کاری و نیز تشکل های محلی بود.

برنامه ریزی برای تدارک همایش پنجم نیز از دیگر کارهای هسا در طول فعالیش بوده است. از دیگر اشکالات کار هسا و شورای هماهنگی، عدم گزارش دهی کتبی مرتب در طول این دوره به اعضا بود. گرچه در جلسات گزارش شفاهی فعالیت های توسط مسئولین ارگان ها داده می شد، اما گزارش کتبی و نیز آرشیوی برای مراجعه اعضا و بخصوص اعضای جدید به آن همچنان وجود ندارد. این نیز یکی از مواردی است که در دوره آتی حتما باید برای آن راه حلی جستجو شود.
روابط عمومی در این دوره روابط در سطوح مختلف با جریانات گوناگون ادامه داشته است.

نزدیکترین مواضع سیاسی اجا با نیروهایی است که قبل از انتخابات ریاست جمهور تحت عنوان نیروهای مطالبه محور موضع گیری نمودند و هم اکنون بخشی از آنها در خارج از کشور اقامت دارند )ملی مذهبی ها، ادوار تحکیم وحدت، نهضت آزادی، بخش هایی از جبهه ملی، همگرایی زنان … و شخصیت های سیاسی هم موضع با نیروهای ذکرشده ( بیشترین تلاش اجا برای گسترش همسویی و ارتباط نزدیکتر با این جریانات بوده است. اجا بعنوان جزیی از جنبش سبز با نیروهای متعلق به این جریان روابط نزدیک داشته و میکوشد همسویی و همکاری با این نیروها را گسترش دهد. رابطه با جریان سکولار دمکرات که در سالهای اخیر تشکیل شده گسترش یافت و اجا با این جریان همکاری نزدیک دارد. از نوامبر ۲۰۱۱ جلسات مشترکی مابین نمایندگان دو جریان برگزار گردید و نقاط اشتراک و اتفاق دو جریان مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر مسائل سیاسی و تشکیلاتی و بحث روی نقاط اشتراک و افتراق در این زمینه ها، در رابطه با همکاری ها، نیز همفکری و بحث روی مواضع دو جریان انجام شد. علاوه بر جلسات پالتاکی درونی، جلسات پالتاکی بحث علنی نیز در اتاق های پالتاک هر دو جریان سازمان داده شد. شرکت فعال و متقابل در همایش ها از سوی فعالین دو جریان نیز، ادامه همفکری ها و همکاری های فیمابین است. تا کنون تماس های ما با جمهوریخواهان لاییک دمکرات فردی بود. در ماه های اخیر چندین دیدار رسمی دو جانبه و سه جانبه مابین نمایندگان برگزار شده است و تصمیم گرفته شد این تماسها تداوم یافته و نظم یابد. نمایندگان هر دو جریان بر ضرورت نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوریخواه منجمله دو سازمان فوق با وجود اختلاف نظرهای سیاسی تاکید کردند.

با ۹ جریان سیاسی در محدوده دفاع از حقوق بشر ارتباط و همکاری وجود داشته و چند اطلاعیه در این رابطه صادر گردیده است. از نظر اجا گسترش همکاری بین مجموعه این نیروها بدلیل اختلافات سیاسی ممکن نیست. بحث و تبادل نظر مابین این جریانها از طرف اجا همواره با استقبال مواجه بود و در این راستا یک پالتاک مشترک در رابطه با انتخابات مجلس با شرکت نمایندگان سازمانهای مزبور برگزار گردید.
شرکت طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی در همایش اجا در ادامه تلاش برای رسیدن به همفکری و همکاری مابین نیروهاست و تلاش میشود که از این امکان در این راستا بهره گیری شود. روابط بین المللی روابط بین المللی نیز با تلاش دوستانی که در این رابطه فعال بوده اند،از جمله در کشورهای اتریش و آلمان توانسته است ارتباطاتی هر چند جزیی با احزاب و شخصیت ها در سطح بین المللی را بدنبال بیاورد. در سایر کشورها متاسفانه هنوز چنین ارتباطاتی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است که باید تلاش شود در دوره آتی جبران شود.

از جمله این ارتباطات می توان از تماس با نمایندگان احزاب مختلف در مجلس در ارتباط با سالگرد زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی نام برد، که منجر به نوشتن نامۀ اعتراضی به مقامات ایران ازطرف مسئول سیاست خارجی حزب سوسیال دمکرات، رئیس کمیتۀ روابط خارجی پارلمان اتریش ، مسئول حقوق بشر فراکسیون حزب مردم (دمکرات مسیحی) و حزب سبزها و مسئول حقوق بشر وزارت خارجۀ اتریش گشت. همچنین انتشار مقاله در همین مورد در روزنامۀ معتبر استاندارد در نتیجه این تلاش ها بود. انتشار بیانیه ای از طرف سه شخصیت با نفوذ از فراکسیون حزب سبز آلمان، از جمله آقای توم کونیگ رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان نیز از دیگر نتایج این فعالیت ها بود. از دیگر فعالیت ها سخنرانی به دعوت انجمن دانشجویان و سازمان عفو بین الملل شهر ارلانگن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز ارسال نامه به بان کی مون و سران کشورهای غیر متعهد قبل از برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در تهران بود، که با پاسخ مثبت به خواست های مندرج در نامه از سوی آقای بانکی مون نیز مواجه شد. از جمله فعالیت های روابط بین المللی عبارت اند از:

0. نامۀ بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اتریش در اعتراض به تقلب انتخاباتی ۲۲ خرداد در چهارچوب یک قطعنامه ۲. تهیۀ یک تحلیل آماری از تقلبات در انتخابات به زبان انگلیسی برای پارلمان اروپا و دیگر مجامع و مقامات بین المللی ۳. اعتراض نماینده مسئول حقوق بشر حزب مردم (دمکرات مسیحی) پارلمان اتریش در ارتباط با تقلب انتخاباتی ۴. تماس با مسئول حقوق بشر و مسئول دسک ایران در وزارت خارجۀ اتریش در همین ارتباط ۵. اعلامیۀ وزیر خارجۀ پیشین اتریش، خانم اورزلا پلاسنیک در اعتراض به دستگیری دکتر یزدی ۶. نامۀ اعتراضی مسئول سیاست خارجی فراکسیون سوسیال دمکرات ها در پارلمان اتریش، خاتم موتنن و خانم بایر در مورد دکتر یزدی ۷. تماس یا ارسال نامه به رهبران پاره ای کشور ها مانند برزیل و افریقای جنوبی در مورد و ضعیت حقوق بشر در ایران ۸. چندین مصاحبه و مقاله در رسانه های اتریش در مورد وضعیت ایران ۹. شرکت در یک میزگرد به دعوت روزنامۀ فرانکفورتر روندشاو و انستیتوی پژوهش های صلح ایالت هسن در آلمان ۱۰. مصاحبه با روزنامۀ وزر کوریر شهر برمن در آلمان ۱۱. مصاحبه با تلویزیون محلی آرد آلمان در شهر برمن در ارتباط با وضعیت ایران ۱۲. سخنرانی در مورد حقوق بشر در ایران به دعوت دانشگاه و عفو بین المللی ارلانگن آلمان ۱۳. شرکت در میزگرد با نماینده حزب لیبرال پارلمان آلمان در هامبورگ ۱۴. تماس با رئیس دفتر خانم پرامر رئیس پارلمان اتریش ۱۵. تماس با دفتر رئیس جمهور اتریش ۱۶. انتشار دو گفتار رادیوئی در رادیوی سراسری آلمان و درج نوشتاری آن ها در وبسایت مربوطه ۱۷. شرکت در میزگردی در شهر برمن با شرکت خانم هلگا تروپل نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا

تشکیلات محلی و مجازی اجا
در دوره اخیر علیرغم تلاش برای دستیابی به آمار دقیق اعضای اجا در شهرهای مختلف، متاسفانه هنوز آمار دقیقی از آنها در دست نیست. در همایش آتی تلاش خواهد شد یکبار دیگر بر ضرورت تقویت هرچه بیشتر تشکیلات محلی تاکید شده و در صورت امکان لیست کامل تری از اعضای اجا بدست آورد. همچنین تلاش می شود با جذب نیروهای جدید از طریق تشکیلات محلی یا مجازی، ادامه کاری اجا در آینده و جوان تر شدن ترکیب آن، تضمین شود. گر چه در زمینه تشکیلاتی هسا نتوانست به مهم ترین هدف خود که ریشه یابی مشکلات درونی، در راس آن روشن نمودن وضعیت عضویت در اتحاد و داشتن آمار قابل اتکا از اعضای آن و بازسازی دوباره کمیته های محلی دست یابد، اما توانست حداقل در مناطقی که این کمیته ها هنوز امکان حضور دارند، آن ها را به فعالیت منظم تشویق نماید. هم اکنون کمیته های محلی در بعضی از شهرها دوباره شکل گرفته و جلسات مرتب خود را برپا کرده اند. اما درمجموع هنوز تا سازماندهی اعضای اجا در کمیته های محلی و یا گروه های کاری راه درازی در پیش است که باید با تلاش همه اعضا در دوره های آتی عملی شود. مالی در فاصله دو همایش و پس از جدایی بخشی از دوستان، حساب قبلی اجا بسته شده و حساب جدیدی برای پرداخت ها باز شد. و مخارج جاری از طریق حق عضویت ها و کمک های مالی تامین شد. گزارش کامل دریافت حق عضویت ها و مخارج پس از همایش و روشن شدن کل مخارج به تشکیلات اجا داده خواهد شد. ضعف های کار در این زمینه عدم دریافت مرتب حق عضویت ها بود. در فاصله دو همایش حق عضویت ها بطور ناقص دریافت شد و طبق معمول، بطور کامل در همایش آتی جمع آوری خواهد شد. در این دوره هسا نتوانست از جمله بدلیل نبود سیستم جمع آوری حق عضویت ها در تشکیلات محلی و امکانات دیگر، به مشکل دریافت حق عضویت ها پایان دهد این امر نیز یکی دیگر از مسائلی است که تلاش شده است با درنظر گرفتن امکانات جدید، برطرف شود.

گروه های کاری اجا: فیس بوک
فیس بوک اجا بخصوص پس از پیدایی جنبش سبز، توانست نقش مهمی را در انعکاس اخبار و گزارشات مربوط به ان و نیز تبلیغ مواضع اجا داشته باشد. افزایش بر شمار اعضای فیس بوک اجا و سپس تاسیس فیس بوک دوم که با استقبال خوانندگان مواجه شد، گرچه با افت و خیز همراه بود، اما نشان از علاقمندی خوانندگان به این ارگان اجا بود. گروه فیس بوک در طول مدت فعالیت خود با تقویت خویش و ابتکارات جدیدی از جمله چاپ صفحه اول روزنامه های ایران برای مدتی، توانست نقش مثبتی را در رساندن اخبار داخل به فضای خارج از کشور ایفا کند.
فیس بوک اجا که از اول مهرماه سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده بود در فاصله بین همایش چهارم و همایش اخیر متناسب با افت و خیز جنبش سبز، فراز و فرودهای خویش را داشته است. در شرایط نبود رسانه های آزاد در کشور فیس بوک اجا بعنوان یکی از اهرم های مجازی رسانه ای در معرفی و رساندن پژواک سیاست های خود و همچنین انعکاس و بازتاب مهمترین تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی در بین افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور عمل نموده است. در فاصله دو همایش تعداد اعضای فیس بوک اجا و بازدیدکنندگان در ابتدا با موج گسترش قابل توجهی روبرو گشت که این امر به اضافه کردن فیس بوک شماره دو اجا منجر گردید، اما در طول یکسال اخیر میزان مراجعه کننده گان به فیس بوک اجا به میزان محسوسی کاهش یافته است. علت چنین کاهشی را میتوان در دو نکته خلاصه نمود: ـ کاهش برآمد جنبش سبز در داخل کشور ـ کاهش کیفیت تکنیکی و فرم مطالب بارگزاری شده در فیس بوک اجا از دیگر نکات ضعف فیس بوک اجا غالب بودن بازنشر مطالب مندرج در دیگر سایت هاست، همچنین این فیس بوک بدلیل عدم مشارکت اعضای اجا در بخش مربوط به کامنت ها و عدم دفاع از نقطه نظرات خویش در مقالات چاپ شده به قلم خود، این باور را بتدریج در جمع دوستداران فیس بوک اجا ایجاد نموده که در صورت نوشتن نقدی در بخش کامنت ها، “مقاله نویس” پاسخی نخواهد داد لذا تحرک و پویایی و تبادل نظر در این بخش دیده نمی شود. در دوره مابین دو همایش در ابتدا اکثر مراجعه کنندگان به فیس بوک اجا را هموطنان ایرانی ساکن خارج کشور تشکیل میدادند ولی چنین روندی در حال حاضر جای خود را به ایرانیان داخل کشور تغییر داده است. به لحاظ پراکندگی سنی حدود ۵۵ درصد بازدیدکنندگان بین ۲۵ تا ۴۴ سال و حدود ۳۰ درصد مابین ۴۵ تا ۶۴ سال را تشکیل میدهند. ۳۳ درصد مراجعه کنندگان زن و مابقی مرد هستند. در این دوره گروه کار فیس بوک همکاران بسیاری را بعنوان ادمین بخود داشته و با عنایت به فعالیت مستمر و روزانه فیس بوک که بدون تلاش و همکاری این عزیزان چنین فعالیتی امکان اجرایی نمی یافت از زحمات همگی این عزیزان تشکر می کنیم

پالتاک
پالتاک اجا نیز در فاصله دو همایش و بخصوص در عرض یکسال و نیم گذشته، با تقویت تیم پالتاک، دور جدیدی از برنامه ها و گفتگوهای پالتاکی را در مورد مهمترین مسائل سیاسی روز ایران با شرکت فعالین سیاسی و اجتماعی در خارج از کشور و نیز فعالین سیاسی داخل که به تازگی و با موج جدید مهاجرت به خارج از کشور سفر کرده بودند، امکان تبادل نظر و افکار را بین آنها فراهم کرده و مباحث فیمابین را یک گام به پیش ببرد. مسئولین گروه پالتاک با بکار گرفتن ابتکارات جدید از جمله ضبط برنامه های پالتاک و قرار دادن ان در یوتیوب و فیس بوک های اجا در دور جدید، امکان دسترسی به مباحث را برای کسانی که نتوانسته بودند برنامه ها را آن لاین دنبال کنند نیز فراهم آورند، که این امر نیز با توجه به آمار مربوطه با استقبال زیاد خوانندگان صفحات فیس بوک و سایت اجا مواجه شد. (گزارش کامل تر اضافه خواهد شد)

سایت سایت جمهوری در دوره اخیر در عین تغییر طرح آن، توانست با ابتکار اعضای آن، به لحاظ محتوایی و مجموعه بخش های مندرج در سایت تنوع هرچه بیشتر یافته و با اضافه شدن بخش خبری که مرتبا به روز می شود، به سایتی هرچه زنده تر تبدیل شود. علاوه بر آن مصاحبه ها، مقالات اعضای اجا و نیز اسناد رسمی از جمله اطلاعیه های آن، مواضع اجا و اعضای آن را به اطلاع عموم می رسانند. مقالات زیادی نیز از نویسندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی دیگر، به تنوع سایت جمهوری یاری هرچه بیشتر رسانده و نشان از تلاش هرچه بیشتر برای بالا بردن کیفیت سایت جمهوری می باشد. علاوه بر آن با اضافه شدن سایت انگلیسی و آلمانی تلاش شد ضمن درج مواضع اجا به زبان های انگلیسی و آلمانی در آینده، منابعی برای معرفی اجا به مراجع بین المللی ایجاد شود و در صورت نیاز از آن ها استفاده شود. لازم به ذکر است که سایت به زبان انگلیسی در آغاز فعالیت اجا ایجاد شده بود اما در ادامه دیگر فعال نبود. ما امیدواریم که سایت به زبان های انگلیسی و آلمانی در این دوره با همکاری اعضای اجا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران اکتبر ۲۰۱۲

——————————

متن گزارش در فرمت پی دی اف
متن گزارش در فرمت ميکروسافت ورد
——————————

Print Friendly, PDF & Email