در پشتیبانی از جنبش های آزادیخواهانه در کشورهای منطقه کشتار در سوریه و سرکوب در بحرین را محکوم می کنیم

اکنون ماه هاست که منطقۀ خاورمیانه دست خوش تحولات جدیدی است. حکومت های خودکامه و فاسد در محاصرۀ
اعتراضات آزادیخواهانۀ مردم قرار دارند. دیکتاتوری های مادام العمر و موروثی در
دنیای عرب به لرزه درآمده اند، در تونس و مصر ساقط شده اند؛ در یمن، سوریه، بحرین،
هم چنان با توسل به قهر و خشونت، به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم مشغول اند.
دیکتاتور لیبی با دامن زدن به جنگ داخلی این کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است.

اخبار رسیده از سوریه بسیار نگران کننده است. آمار کشته ها و بازداشت ها روز به روز بیشتر می شود.
حکومت سوریه با تمام قوا و با شیوه های غیر انسانی به مقابله با تظاهرات مسالمت
آمیز مردم ادامه می‌دهد. طی هفته های اخیر به موازات گسترش اعتراضات مردم، علاوه
بر نیروهای امنیتی و انتظامی، ارتش این کشور نیز وارد درگیری با مردم شده است.
دولت سوریه از یک سو اعلام کرده است که قانون شرائط فوق العاده را بعد از نزدیک به
نیم قرن لغو کرده است، اما از سوی دیگر تانک ها را برای مقابله با تظاهرات مردم به
خیابان ها فرستاده است. امکان هر گونه اطلاع رسانی در مورد قربانیان سرکوب حکومتی
را از بین برده است و اعتراضات بین المللی را بی پاسخ می گذارد. حتی به نمایندگان
سازمان ملل هم امکان بازدید از شهر «درعا» را نمی دهد که در طول چند ماه گذشته یکی از مراکز اصلی درگیری
نیروهای دولتی با مردم بوده است.

هم چنین اخباردیگری حاکی از آن است که در بحرین بعد از ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی اوضاع
روز به روز بدتر شده، شرائط برای نیروهای مخالف حکومت دشوار تر می شود. بازداشت و
آزار مخالفان شدت گرفته است. هم اکنون چهار نفر از معترضان به اعدام، سه نفر به
حبس ابد و تعدادی دیگر به زندان های طویل المدت محکوم شده اند و دولت بحرین پرونده
های ده ها پزشک و پرستار را نیز که به مداوای مجروحان وقایع اخیر کمک کرده بودند،
به دادگاه های نظامی فرستاده است.

در بحرین، دولت
به بهانۀ دخالت جمهوری اسلامی، از نیروهای خارجی برای سرکوب معترضان استفاده می
کند و در سوریه، جمهوری اسلامی متهم به همکاری با دولت این کشور در سرکوب مخالفان
است، که اعتراضات مردم سوریه را نتیجۀ دخالت خارجی ها می داند.

اتحاد
جمهوریخواهان ایران سرکوب اعتراضات آزادیخواهانه و کشتار مردم و دستگیری ها گسترده
در سوریه و نیز بازداشت و محاکمه و صدور احکام سنگین اعدام و زندان علیه معترضان
در بحرین را محکوم می داند. از حق اعتراض مردم کشورهای منطقه به عنوان یک حق طبیعی
و شناخته شدۀ بین المللی دفاع می کند. ما حمایت از دول سرکوبگر را شدیدا محکوم و از اعتراضات مسالمت آمیز
مردم شجاع سوریه علیه دیکتاتوری حاکم پشتیبانی می‌ کنیم و خود را در تلاش مردم
منطقه در جهت رهایی از استبداد و خودکامگی و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی‌ شریک
می‌ دانیم .

اتحاد
جمهوریخواهان ایران از تحولات دمکراتیک در منطقه استقبال می کند و همبستگی عمیق خود
را با تمامی نیروهای آزادیخواه اعلام می دارد و از تلاش شهروندان کشورهای منطقه
برای گذار به دمکراسی، ایجاد جامعه ای آزاد و متکی بر اراده و رای آزادانۀ مردم
پشتیبانی می کند و بی توجهی به خواست های مردم و سرکوب آنان را شدیدا محکوم می کند.

هیات سیاسی
اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۲
ارديبهشت ۱۳۹۰

۱۲
مه ۲۰۱۱

Print Friendly, PDF & Email