نشست ۳۵: خطر جنگ؛ کابوس یا واقعیت؟!

فایل صوتی سی و پنجمین نشست هفتگی از سلسله گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
خطر جنگ؛ کابوس یا واقعیت؟!
تاريخ: شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ برابر با 17 دسامبر 2011

مصاحبه با بابک امیر خسروی ، از بنیان گذاران حزب دمکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران

مصاحبه با دکتر کاظم علمداری– جامعه شناس، پژوهشگر و فعال سیاسی

مصاحبه با آقای علی‌ شاکری – پژوهشگر دموکراسی و صلح و عضو هیئت مدیره `مرکز شهروندان در ساختن صلح ` در دانشگاه کالیفرنیا

مصاحبه با بهروز خلیق، مسئول هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت

Print Friendly, PDF & Email