نشست ۳۶: انتخابات مجلس نهم : دعوت به تحریم یا عدم مشارکت …؟!

فایل صوتی سی و ششمین نشست هفتگی از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
انتخابات مجلس نهم : دعوت به تحریم یا عدم مشارکت …؟!
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی
تاريخ: شنبه ۲۴ دی سال ۱۳۹۰ برابر با 14 ژانویه 2012

Print Friendly, PDF & Email