آیا خطر جنگ و گسترش خشونت افزایش یافته است؟

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
بخش نخست – آیا خطر جنگ و گسترش خشونت افزایش یافته است؟ در این شرایط چه
می توان کرد؟
دکتر مهرداد درویش پور – استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی
رضا فانی یزدی – تحلیلگر و عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ایران

تاريخ: شنبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 18 فوریه 2012

Print Friendly, PDF & Email